Geçmiş Yıllardaki Teknik Müşavirlik Kongreleri (2003-2009)

Detaylar

13.Teknik Müşavirlik Kongresi

Detaylar

12.Teknik Müşavirlik Kongresi: AFETLER VE TÜRKİYE

26 Nisan 2018 / Holiday Inn Otel- Ankara

Detaylar

10. Teknik Müşavirlik Kongresi: RİSK ve RİSK YÖNETİMİ

Detaylar

2.Barajlar Kongresi

Detaylar

Libyanın Yeniden Yapılandırılması Programında Türk Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konferansı


Detaylar

1.Barajlar Kongresi

Detaylar

Balkan Ülkeleri Teknik Müşavirlik Kuruluşları İş Birliği Konferansı

Detaylar

Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı Konferansı


Detaylar

8. Teknik Müşavirlik Kongresi

Detaylar