Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı Konferansı


Teknik Müşavirlik sektörünün önde gelen temsilcisi TMMMB, bu olgudan hareketle  “Uluslararası Teknik Müşavirlik Hizmet İhracatı” adı altında bir konferans düzenlenmek-tedir. 27-28 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Konferansın  temel amaçları;

- İnşaat Sektörünü, özellikle bu sektörün içerisinden  Teknik Müşavirlik Sektörünü yakından ilgilendiren globalleşme gelişmelerinin  bugün vardığı ve yakın gelecekte erişeceği düzeylerin, piyasadaki  konjonktürel  etkiler dahil olabildiğince tüm yönleri ile ortaya konulması,

- Gelişen ekonomilerde  globalleşme ile gelen tehditler ve fırsatların irdelenmeleri,

- Globalleşme olgusu ile ilgili olarak ortaya konulan tablo bağlamında Ülkemiz teknik müşavirlik sektörünün etkin bir şekilde dışa açılmasının önündeki engellerin ve bunlara karşı alınması gereken önlemlerin, ilgili kurum/kuruluş ve teknik müşavirlik firmalarının  yapmaları gerekenler için yol haritalarının belirlenmesidir.

Ülkemiz inşaat sektörünün yurtdışına açılmada  göstermekte olduğu çok başarılı performansın eksisi olarak, gerçekleştirilen iş hacmine oranla Ülke ekonomisine getirdiği katma değerin,  istihdama katkısının düşüklüğünden bahsedilebildiği görülmektedir. 

Program...