12.Teknik Müşavirlik Kongresi: AFETLER VE TÜRKİYE


Birlik faaliyetleri çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Teknik Müşavirlik Kongreleri’nin on ikincisi, 26 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da Holiday Inn Otel'de gerçekleştirilecektir. “Afetler ve Türkiye” temasının işleneceği 12.Teknik Müşavirlik Kongresi’nde ele alınması planlanan konular aşağıda yer almaktadır: • DOĞAL AFETLER o Jeolojik Doğal Afetler (Deprem, Heyelan, Yanardağ Patlamaları) o Meteorolojik Doğal Afetler (Sel, Çığ, Fırtına, Kuraklık, Orman Yangını, Hortum) • TEKNOLOJİK AFETLER (Sınai Patlamalar, Barajların Yıkılması, Nükleer Kazalar, Maden Kazaları ) • İNSAN KÖKENLİ AFETLER (Yangınlar, Hava-Su-Çevre Kirlenmeleri, Ulaşım Kazaları, Nükleer-Biyolojik ve Kimyasal Silahların kullanılması) Türk inşaat sektörünün tüm paydaşlarının, kamu kuruluşlarının, sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının beklendiği 12. Teknik Müşavirlik Kongresi, Afetler ve Türkiye konusunda farkındalık yaratmayı, yenilikçi fikirlerin değer yaratan çıktılara ve projelere dönüştürülmesi sürecinde Teknik Müşavirlik hizmetlerinin katkılarını vurgulamayı hedeflemektedir.