TürkMMMB bünyesinde üyelerimizden gelen talepler, öneriler ve/veya sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, belirli konulara yönelik çalışmalar yürütecek Çalışma Komiteleri oluşturulmaktadır. 

2021-2023 Çalışma Dönemi’nde  faaliyet göstermesi planlanan Komiteler aşağıda yer almakta ve gereken durumlarda bu Komitelere yenileri eklenebilmektedir.

TürkMMMB üyelerinden oluşan Komitelerin hepsinde Yönetim Kurulu'ndan bir temsilci olması hedeflenmektedir. Komite belirli aralıklarla toplanarak ilgili konuya yönelik rapor hazırlamakta ve çalışmalar sonunda bu raporlar ilgili kurum/kuruluş...vb ye Komite üyeleri ve YK üyeleri tarafından sunulmaktadır. 

1. İhale Mevzuatı İzleme Komitesi:

Kamu İhale Mevzuatı'na yönelik güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip ederek, sektörün mevzuatı en faydalı ve verimli şekilde kullanabilmesi, yapılan değişikliklerde firmaların, sektörün faydasının korunması yönünde çalışmalarını yürütmektedir.  

Komite KİK ve birçok Bakanlık ile yakın ilişkiler dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

2. "tm-dergi" Çalışma Komitesi: 

İlk sayısı 2001 yılında yayımlanan “tm-dergi” ücretsiz olarak ilgili tüm kamu/özel sektör kuruluşlarına, üniversitelere, sektörün tüm paydaşlarına dağıtılmaktadır.

Birliğimizin Daimi Komitelerinden ilki olan “tm-Dergi” Komitesi; derginin belirlenen tema çerçevesinde hazırlanmasını, temaya ilişkin konuların temin edilerek basıma hazır hale getirilmesini, yazıların ve görsellerin uyumunu kontrol ederek derginin oluşturulmasını sağlamaktadır.

3- Su Projeleri Komitesi:

TürkMMMB üyesi firmaların büyük bölümünün hizmet gösterdiği alanlardan olan Su Projeleri konusunda 2018 yılında DAİMİ bir Komite oluşturulmuştu. 

TürkMMMB’nin su projeleri konusunda uzman üyelerinin/üye firma çalışanlarının katılımları ile oluşan Komite; sektörün ilgili konudaki mevcut durumunun değerlendirilmesi, ihale şartlarında ve/veya kamu idarelerinin uygulamalarında karşılaşılan sorunların belirlenerek çözüm önerileri hazırlanması ve bu çalışmaların ilgili Kamu Kurumları ile paylaşılması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

4- Ulaştırma Projeleri Komitesi:

Su Projeleri Komitesinde olduğu gibi 2018 yılında Daimi bir Komite olarak kurulmuş olan bu Komite de konusunda uzman TürkMMMB firma temsilcilerinin katılım ve katkıları ile mevcut durum, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri konularında çalışmalar yürüterek ve gerekli durumlarda mevzuat hazırlıklarına müdahil olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

5- Eğitim Komitesi:

TürkMMMB’nin önemli misyonlarından biri de teknik müşavirlik, mühendislik, mimarlık sektörüne yönelik eğitimler düzenleyerek mesleki gelişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, Eğitim Komitesi, sektörün ve Birliğin ihtiyaç ve talepleri dahilinde gerekli olan hem üyelerimize, hem de kamu kurum kuruluşları, yükleniciler, yatırımcılar gibi muhtelif taraflara eğitimleri planlarak bu eğitimlerin içeriklerini oluşturarak ve eğitimlerin düzenlenerek ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmaktadır. 

6- GEM-Genç Müşavir Mühendis ve Mimarlar Çalışma Komitesi: 

TürkMMMB üyesi firmalarda çalışan 35 yaş altındaki mühendis ve mimarların oluşturduğu Komite, Avrupa'da ve dünyadaki genç meslektaşlarının çalışmalarını yakından izleyerek Türk teknik müşavirlik sektörünün gelecek yıllarda daha da güçlü yetişmesi amacıyla kurulmuştur. Komite ihtiyaçlar kapsamında belirlediği Alt Gruplar ile çalışmalarını sürdürerek genç ve dinamik bir grup ile Birliğe enerji vermektedir. 

GEM ile ilgili detay bilgiye buradan ulaşılabilmektedir.