TürkMMMB'nin misyonlarından biri de sektörde gündeme getirilmesi gereken konuları belirleyerek bünyesindeki üyelerinin uzmanlıkları ile bu konuların yetkili mercilere iletilmesi ve öneriler/görüşler ile bu merciler ile beraberce konuların takibinin sağlanmasıdır.  TürkMMMB üyelerinden oluşan Komitelerin hepsinde Yönetim Kurulu'ndan bir temsilci yer almakta ve komitenin çalışmalarının en kısa sürede Yönetim Kurulu'na iletilerek daha hızlı hareket edilmesi hedeflenmektedir. 

Her yeni Yönetim Kurulu öncelikle bu komiteleri planlayarak çalışmalarını programlamaktadır. Bu kapsamda 2023-2025 Çalışma Dönemi’nde  faaliyet göstermesi planlanan Komiteler aşağıda yer almaktadır.

1. İhale Mevzuatı İzleme Komitesi:

Komite YK Temsilcisi: Kerim ORHON (SUİŞ), Orhan ULUDAĞ (ULUDAĞ)

Komite Üyeleri:  Dilaver YARARBAŞ (YÜKSEL PROJE), Engin UZUNOĞLU (DOLSAR), Haluk DEMİR (TEMELSU), İsmail FİDAN (SU-YAPI), Sinan AKER (DOLSAR)

Kamu İhale Mevzuatı'na yönelik güncel gelişmeleri takip ederek, sektörün/Türk teknik müşavirlik firmalarının mevzuatı en faydalı ve verimli şekilde kullanabilmesi, yapılan değişikliklerde firmaların,/sektörün faydasının korunması yönünde çalışmalarını yürüten Komite, üye firmaların bu konudaki uzmanlarının katkıları ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

2. "tm-dergi" Çalışma Komitesi: 

İlk sayısı 2001 yılında yayımlanan “tm-dergi” ücretsiz olarak ilgili tüm kamu/özel sektör kuruluşlarına, üniversitelere, sektörün tüm paydaşlarına dağıtılmaktadır.

Birliğimizin Daimi Komitelerinden ilki olan “tm-Dergi” Komitesi; derginin belirlenen tema çerçevesinde hazırlanmasını, temaya ilişkin konuların temin edilerek basıma hazır hale getirilmesini, yazıların ve görsellerin uyumunu kontrol ederek derginin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Komite YK Temsilcisi: Kerim ORHON

Komite Üyeleri: Eda KARABIYIKOĞLU (YÜKSEL PROJE), Halil AGAH (TMMMB), İbrahim AÇIKALIN (SUİŞ), Murat KAPLAN (TEMELSU), Seda SEYHAN (TMMMB),  

3- Su Projeleri Komitesi:

TürkMMMB üyesi firmaların büyük bölümünün hizmet sağladığı "SU" temalı projelerde yaşanan gelişmelern takip edildiği 2018 yılında kurulan DAİMİ Komite; TürkMMMB’nin su projeleri konusunda uzman üyelerinin/üye firma çalışanlarının katılımları ile oluşan Komite; sektörün ilgili konudaki mevcut durumunun değerlendirilmesi, ihale şartlarında ve/veya kamu idarelerinin uygulamalarında karşılaşılan sorunların belirlenerek çözüm önerileri hazırlanması ve bu çalışmaların ilgili Kamu Kurumları ile paylaşılması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Komite YK Temsilcisi: Kerim ORHON

Komite Üyeleri:  Beyhan BUTTANRI (MEV), Burak TURAN (NFB), Edip ÖZTÜREL (ENSU), Gökhan ÖZEN (CEMA), Mehmet BALCI (SEPA), Mustafa Soner SEVDİ (DOLSAR), Utku AÇIKALIN (SUİŞ)

4- Ulaştırma Projeleri Komitesi:

2018 yılında Daimi bir Komite olarak kurulmuş olan bu Komite de konusunda uzman TürkMMMB firma temsilcilerinin katılım ve katkıları ile mevcut durum, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri konularında çalışmalar yürüterek ve gerekli durumlarda mevzuat hazırlıklarına müdahil olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Komite YK Temsilcisi: Murat KORU (YÜKSEL PROJE)

Komite Üyeleri: Ahmet KAVALCI (ERKAAS), Ali Onur KUYUCAK (DOLSAR), Altan YAVUZCAN (TEMELSU), Aykut YILDIRIM (MEGA), Battal YILDIZ (YÜKSEL PROJE), Bülent DEMİRCA (EMAY),  Ertuğrul DİZDAR (ERBİL), Oğuz BALA (MESCİOĞLU), Okan UZUN (YÜKSEL PROJE)

5- Eğitim Komitesi:

TürkMMMB’nin önemli misyonlarından biri de teknik müşavirlik, mühendislik, mimarlık sektörüne yönelik eğitimler düzenleyerek mesleki gelişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, Eğitim Komitesi, sektörün ve Birliğin ihtiyaç ve talepleri dahilinde gerekli olan hem üyelerimize, hem de kamu kurum kuruluşları, yükleniciler, yatırımcılar gibi muhtelif taraflara eğitimleri planlanarak bu eğitimlerin içeriklerini oluşturarak ve eğitimlerin düzenlenerek ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Komite YK Temsilcisi: Ogün ÇİÇEK (AKVADEM)

Komite Üyeleri:  Erhan ÖZTÜRK (YÜKSEL PROJE), Halil AGAH (TürkMMMB), Mustafa ÖNDER (MESCİOĞLU), Mustafa TEKe (DOLSAR), Seda SEYHAN (TürkMMMB), Utku AÇIKALIN (SUİŞ)

6- Uluslararası Çalışmalar ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesi: 

Komite, Çevreye duyarlı, sürdürülebilir, yenilenebilir politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla başlatılan çalışmaların Teknik Müşavirlik sektöründeki etkileri/uygulamaları, yurtdışındaki çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Komite YK Temsilcisi: Hüseyin TEKİN (ENCON)

Komite Üyeleri: Bora TURAN (NFB), F. Onuralp MESCİGİL (DOLSAR), Fatma ÇÖLAŞAN (GEN-TES), Halil AGAH (TürkMMMB), Serdar BAYBURT (HARİTAEVİ), Seda SEYHAN (TürkMMMB), Sinan ALEMDAR (EMAY), 

7- Afet / Deprem Komitesi:

Teknik müşavirlik sektörünün tüm hizmet alanlarında öncelikli çalışma ve değerlendirme konusu olan afet (deprem, sel, taşkın, yangın...) konularında uzman firma temsilcilerinin yer alarak Türk firmalarının yapacakları her çalışmada önceliklerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Komite YK Temsilcisi: Yüksel TONCUÇ (PROMER)

Komite Üyeleri: Ahmet GÜNTEL (MESCİOĞLU), Ali BOZ (EMAY), Mehmet BOYACI (BAŞKENT GRUP), M. Cem DÖNMEZ (EMAY), Oğuz Salih OKÇU (DOLSAR), Utku AÇIKALIN (SUİŞ)