Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan Bağımsız müşavirlik hizmeti veren, mühendis ve mimarları temsil eden dernek statüsünde, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

TürkMMMB, Tüzüğünde ve FIDIC Ahlak Kuralları’nda belirtilen tanımlara uygun, bağımsız teknik müşavirlik hizmeti veren ve inşaat sektörünün farklı alanlarında deneyimli üyeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Birlik üyeleri ve üyelerin firmaları mühendislik ve mimarlık alanlarını kapsayan farklı disiplinlerdendir. Birlik, 1987 yılında Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu - FIDIC’e ve 2001 yılında Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu - EFCA’ya üye olmuştur. TürkMMMB FIDIC ve EFCA’nın Türkiye’deki tek temsilcisidir.

TürkMMMB Amaçları:
 • Teknik müşavirlik sektörünü geliştirmek;
 • Müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin ilerlemesine ve gelişmesine çalışarak, bu konuda en yüksek uluslararası teknoloji ve örgütsel seviyeye erişmek,
 • Müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin toplum içinde anlaşılması, tanınması ve saygınlığının artırılması için girişimlerde bulunmak,
 • Üyelerin profesyonel ve kurumsal kapasitelerinin gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası arenada sektörü, üyelerini ve teknik müşavirliği temsil etmek,
 • Dürüst ve tarafsız davranmayı teşvik etmek,
 • Liyakatın önemini göstermek, Teknik müşavirliğin ve kuruluşlarının gelişmesi için diğer sivil mesleki örgütler, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
 • Teknik müşavirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını, bu çalışmaların müşavir kuruluşlarca yapılmasını ve hizmet tanımlarının yasa, yönetmelik ve şartnamelerde doğru ve etkin biçimde yer almasını sağlamak üzere çaba göstermek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında iş olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve üyelerinin tanıtımı için girişimde bulunmak,
 • Üyelerinin eğitimlerini, teknik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, kapsamlı projelerde işbirliği yapmaları için destekleyerek aralarındaki dayanışmayı artırmak ve birikimlerini ülkenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanmak,
 • İstenmesi durumunda, kamu ve özel kesim işlerinde çıkmış teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, hakem, bilirkişi göstermek.