TürkMMMB'nin en önemli faaliyetlerinden biri sektörün daha da geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara iletilmek üzere resmi dokümanlar hazırlamaktır.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllar itibariyle iletilmiş olan  komitelerin hazırladıkları raporlar, uygulamaya girecek olan veya güncelleme çalışmaları başlamış olan yasal mevzuat, güncel gelişmelere dair basın açıklamaları ve /veya sıkıntıların doğrudan kurumlara aktarıldığı dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Etüt, Proje İhalelerine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Karayolları Genel Müdürlüğü - 11.11.2022

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı hakkında Görüş - TOBB - 10.11.2022

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Kriterleri hk. Görüş - TOBB - 15.09.2022 

Drenaj Kriterleri Standartı - Karayolları Genel Müdürlüğü - 08.09.2022

Guvernorlerin Değerlendirmeleri-2022 Yılı Baskısı - Hazine ve Maliye Bakanlığı -08.04.2022 

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Kamu İhale Kurumu - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Tarım ve Orman Bakanlığı - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - 2022

ÇED Raporu Format Bedeli hk. TürkMMMB Görüşleri - TCDD - 2021

KİK  Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 20 Mayıs 2021

KİK Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 12 Mayıs 2021

KGM Proje ve Müşavirlik Hizmetleri Proje ve Uygulama Aşamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - KGM - 2020

Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - KİK - 2020

Mesleki Sorumluluk Sigortası hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Fiyat Farkı hakkında TürkMMMB Görüşleri  - Ulaştırma Bakanlığı - 2018

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2017

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi hakkında TürkMMMB Görüşleri - Ekonomi Bakanlığı - 2016

Bina Deprem Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları - Ekonomi Bakanlığı - 2013 

DTÖ Kamu Alımları Anlaşması - Ekonomi Bakanlığı - 2014

AB Mali Destekli Projeler - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2014

AB Mali Destekli Projeler - AB Bakanlığı - 2014

100 Günlük Eylem Planı hk Görüşler - Ticaret Bakanlığı - 2018

KIK Mevzuatı hk Görüşler - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2017

Vecdi Diker Çalışma Grubu'na iletilen Görüşler - 2020

İSİB 19.İklimlendirme Mühendisliğinde Uzman Mühendislik Uygulaması Projesi - TTMD - 2019

Yerli Malı Tebliği hk. TürkMMMb Görüşleri - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. - 2021

Su Kanunu hk. TürkMMMB Görüşleri - Orman Bakanlığı - 2013

Mesleki Sorumluluk Sigortası hk. TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Müşavirlik İhaleleri hk. TürkMMMB Görüşleri - Milli Eğitim Bakanlığı - 2014

Kayıt Dışı Ekonomi hk. TürkMMMB görüşleri - Maliye Bakanlığı - 2013

Libya Mutabakat Zaptı çalışmaları hk Görüşler - DEİK - 2013

Libya Mutabakat Zaptı Çalışmaları - Ticaret Bakanlığı - 2019

Yabancı firmaların yerli firmalarla kurdukları ortaklıkların ön yeterlik koşulları - Kamu İhale Kurumu - 2013

Mühendislik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri - Vecdi Diker Çalışma Grubu - 2014

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Ortak Bildirgesi - 2018

Afrika Kalkınma Bankası - Guvernorlerin Değerlendirmeleri 2022 Yılı Baskısı hk. Görüşler - Hazine ve Maliye Bak. - 2022

DSİ'ne sözleşmeli olarak yürütülen etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerine ait ödeneklerin düzenlenmesi - DSİ - 2017

Rusya Federasyonu Hizmet Ticareti hk. - Ekonomi Bakanlığı - 2014

Katar Bayındırlık İdaresi Zİyareti hk - Ekonomi Bakanlığı - 2017

Türkiye Hizmet Sektörleri Rekabet Gücü Analizi Projesi Raporlarının Değerlendirilmesi - Ekonomi Bakanlığı - 2015

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında Teknik Yardım Projesi - AB Bakanlığı - 2015

Hizmetler Projesi Mesleki Yeterlikler Bileşeni Taslak Çerçeve Kanunu Tasarısı - AB Bakanlığı - 2016

Kamu İhale Kanunu Düzenleme Çalışmaları hk. - KGM - 2015

Yerli Firmaları Koruyucu Tedbirler hk. - KGM - 2013

KGM'ye sözleşmeli olarak yürütülen etüd, proje ve danışmanlık hizmetlerinin ödeneklerinin düzenlenmesi hk - KGM - 2017