TürkMMMB'nin en önemli faaliyetlerinden biri sektörün daha da geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara iletilmek üzere resmi dokümanlar hazırlamaktır.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllar itibariyle iletilmiş olan  komitelerin hazırladıkları raporlar, uygulamaya girecek olan veya güncelleme çalışmaları başlamış olan yasal mevzuat, güncel gelişmelere dair basın açıklamaları ve /veya sıkıntıların doğrudan kurumlara aktarıldığı dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

● KİK Mevzuat Değişiklikleri hk - Kamu İhale Kurumu - 22.05.2023

● Afrika Kalkınma Bankası, Guvernorlerin Değerlendirmeleri 2023 Yılı Baskısı - Hazine ve Maliye Bakanlığı - 10.03.2023

● Etüt, Proje İhalelerine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Karayolları Genel Müdürlüğü - 11.11.2022

● Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı hakkında Görüş - TOBB - 10.11.2022

● Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Kriterleri hk. Görüş - TOBB - 15.09.2022 

● Drenaj Kriterleri Standartı - Karayolları Genel Müdürlüğü - 08.09.2022

● Guvernorlerin Değerlendirmeleri-2022 Yılı Baskısı - Hazine ve Maliye Bakanlığı -08.04.2022 

● Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Kamu İhale Kurumu - 2022

● Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - 2022

● Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Tarım ve Orman Bakanlığı - 2022

● Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - 2022

● Afrika Kalkınma Bankası - Guvernorlerin Değerlendirmeleri 2022 Yılı Baskısı hk. Görüşler - Hazine ve Maliye Bak. - 2022

● Yerli Malı Tebliği hk. TürkMMMb Görüşleri - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. - 2021

● Otopark Yönetmeliği hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2022

● ÇED Raporu Format Bedeli hk. TürkMMMB Görüşleri - TCDD - 2021

● KİK  Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 20 Mayıs 2021

● KİK Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 12 Mayıs 2021

● Vecdi Diker Çalışma Grubu'na iletilen Görüşler - 2020

● KGM Proje ve Müşavirlik Hizmetleri Proje ve Uygulama Aşamalarında Karşılaşılan Sorunla ve Çözüm Önerileri- KGM - 2020

● İhale sürecine personel için istenen SGK belgeleri - KİK - 2020 

● Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - KİK - 2020

● İSİB 19.İklimlendirme Mühendisliğinde Uzman Mühendislik Uygulaması Projesi - TTMD - 2019

● Libya Mutabakat Zaptı Çalışmaları - Ticaret Bakanlığı - 2019

● İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Ortak Bildirgesi - 2018

● Bina Deprem Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

● 100 Günlük Eylem Planı hk Görüşler - Ticaret Bakanlığı - 2018

● Mesleki Sorumluluk Sigortası hk. TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

● Mesleki Sorumluluk Sigortası hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

● Fiyat Farkı hakkında TürkMMMB Görüşleri  - Ulaştırma Bakanlığı - 2018

● Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2017

● DSİ'ne sözleşmeli olarak yürütülen etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerine ait ödeneklerin düzenlenmesi - DSİ - 2017

● KIK Mevzuatı hk Görüşler - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2017

● Katar Bayındırlık İdaresi Zİyareti hk - Ekonomi Bakanlığı - 2017

● KGM'ye sözleşmeli olarak yürütülen etüd, proje ve danışmanlık hizmetlerinin ödeneklerinin düzenlenmesi hk - KGM - 2017

● Hizmetler Projesi Mesleki Yeterlikler Bileşeni Taslak Çerçeve Kanunu Tasarısı - AB Bakanlığı - 2016

● Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi hakkında TürkMMMB Görüşleri - Ekonomi Bakanlığı - 2016

● Kamu İhale Kanunu Düzenleme Çalışmaları hk. - KGM - 2015

● Teknik Müşavirlik Mevzuatı Taslağına İlişkin TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2015

● Türkiye Hizmet Sektörleri Rekabet Gücü Analizi Projesi Raporlarının Değerlendirilmesi - Ekonomi Bakanlığı - 2015

● İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında Teknik Yardım Projesi - AB Bakanlığı - 2015

● Rusya Federasyonu Hizmet Ticareti hk - Ekonomi Bakanlığı - 2014

● Müşavirlik İhaleleri hk. TürkMMMB Görüşleri - Milli Eğitim Bakanlığı - 2014

● DTÖ Kamu Alımları Anlaşması - Ekonomi Bakanlığı - 2014

● AB Mali Destekli Projeler - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2014

● AB Mali Destekli Projeler - AB Bakanlığı - 2014

● Mühendislik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri - Vecdi Diker Çalışma Grubu - 2014

● Yerli Firmaları Koruyucu Tedbirler hk. - KGM - 2013

● Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları - Ekonomi Bakanlığı - 2013 

● Libya Mutabakat Zaptı çalışmaları hk Görüşler - DEİK - 2013

● Kayıt Dışı Ekonomi hk. TürkMMMB Görüşleri - Maliye Bakanlığı - 2013

● Yabancı firmaların yerli firmalarla kurdukları ortaklıkların ön yeterlik koşulları - Kamu İhale Kurumu - 2013

● Su Kanunu hk. TürkMMMB Görüşleri - Orman Bakanlığı - 2013

● Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Belgesi hk - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2013