TürkMMMB'nin en önemli faaliyetlerinden biri sektörün daha da geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara iletilmek üzere resmi dokümanlar hazırlamaktır.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllar itibariyle iletilmiş olan  komitelerin hazırladıkları raporlar, uygulamaya girecek olan veya güncelleme çalışmaları başlamış olan yasal mevzuat, güncel gelişmelere dair basın açıklamaları ve /veya sıkıntıların doğrudan kurumlara aktarıldığı dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Kamu İhale Kurumu - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Tarım ve Orman Bakanlığı - 2022

Etüd, Proje ve Danışmalık Hizmetlerinde Fiyat Farkı Uygulaması - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - 2022

ÇED Raporu Format Bedeli hk. TürkMMMB Görüşleri - TCDD - 2021

KİK  Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 2021

KGM Proje ve Müşavirlik Hizmetleri Proje ve Uygulama Aşamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - KGM - 2020

Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - KİK - 2020

Mesleki Sorumluluk Sigortası hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Fiyat Farkı hakkında TürkMMMB Görüşleri  - Ulaştırma Bakanlığı - 2018

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2017

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi hakkında TürkMMMB Görüşleri - Ekonomi Bakanlığı - 2016

Bina Deprem Yönetmeliği hk. TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2017

Yukarıda belirtilenler dışında TürkMMMB'nin hazırladığı diğer görüş/öneriler aşağıda belirtilmiş olup talep edilmesi halinde ilgili kişi ile paylaşılabilir.

Görüş Kurum
  1. Tarih
Kamu İhale Kanunu Düzenleme Çalışmaları Kamu İhale Kurumu                  2011
Su Yapıları Denetim Firması Yönetmeliği Hk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                 2012
KGM_Komisyon_rapor_2014-2020 Karayolları Gn. Md.                 2013- 2014-2020
Yerli firma koruyucu tedbir Karayolları Gn. Md.                 2013
KIK-Alt yüklenicilere iş bitime belgesi düzenlenmesi Kamu İhale Kurumu                 2013
Proje ve İnşaat Kontrollük Hizmetleri AB Bakanlığı                 2013
Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Ynt. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı                2013
Libya Mutabakat Zaptı Taslağı  Ekonomi Bakanlığı                 2013
Etüt, Planlama ve Proje Sürç.  Devlet Su İşleri Gn. Md.                 2014 ve 2015
Fiyat Farkı hk  Kamu İhale Kurumu                      2014-2021-2022
Teknik Müş. Mevz. Taslağı hk görüşler Çevre Bakanlığı                2015
KİK düzenleme çalışmaları Karayolları Gn. Md.                   2015
Bilirkişilik Kanun Taslağı Adalet Bakanlığı                 2015
Su Yapıları Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait Teknik Şartname üzerine TürkMMMB Görüşleri  DSİ-Hidroelektrik En.  Dai.Bşk.                2015
DSİ Teknik şartnameler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                2015
KIK Kanun Taslağı çalışmaları Çevre Bakanlığı                2016
Adam/Ay Ücrerleri Belirleme Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2016
10.Kalkınma Planı ve 11.Kalkınma Planı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı 2016
Vergi,Resim ve Harç İstisnası Belgesi hakkında TürkMMMB Görüşleri Ekonomi Bak.- İhracat Gn. Md. 2016
Beton Yollar Teknik Şartnamesi Hakkında TürkMMMB Görüşleri Ulaştırma Bak - AR-GE Dai. Bşk.  2016
DSİ Kalite Kontrol Tekn. Şartnamesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2016
Yapı Denetim Yönetmeliği hk. Çevre ve Şehircilik Bak. 2016
Kilit Personel Denetçi Mühendis Ücreti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2016
Gümrük ticareti hk Ekonomi Bak. 2016
KIK Mevzuat Çalışmaları Kamu İhale Kurumu 2016-2018
Rusya'da faaliyetler hk. Görüşler  DEİK  2017
Hizmet İhracatı Stratejisi Ekonomi Bak. 2017
İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yeterlilik Kriterleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                2017
Yapı Denetim hk Görüşler İTO                2017
KGM Hizmetlerine yönelik ödeneklerin düzenlenmesi Karayolları Gn. Md.                   2017
KIK Mevzuat Çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bak.                 2017
Bina ve Deprem Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bak.                2018