8. Teknik Müşavirlik Kongresi


8. Teknik Müşavirlik Kongresi - Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik

25-26 Mart 2010; Swiss Otel / ANKARA

KONFERANS PROGRAMI

Konuşma Metinleri ve Sunumlar

I. GÜN

Açılış Konuşmaları

A.Erkan ŞAHMALI, TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı

Erdoğan BAYRAKTAR, TOKİ - Toplu Konut İdaresi Başkanı

Haluk ÖZDALGA, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Zafer ÇAĞLAYAN, T.C. Devlet Bakanı Ana Konuşma - Sürdürülebilir Enerjinin Toplumdaki Önemi

Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Araştırma Merkezi

Birinci Oturum - Güneş Enerjisi Teknolojileri ve GÜNAM'ın Bu Alandaki Yeri

Prof. Dr. Raşit TURAN, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Türkiye'de ÇED ve ÇED Uygulamaları

Selahittin HACIÖMEROĞLU, ÇINAR Mühendislik, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti.

Türkiye'de HES ve Enerji Projelerinde Çevre, Sosyo - Ekonomi ve SürdürülebilirlikTolga BALTA, ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti

İkinci Oturum

ESER Proje Yeni Yeşil Merkez BinasıRamis TAŞTEKİN, ESER Proje ve Mühendislik A.Ş.

Ambarlı Fuel Oil Santralı 4. ve 5. Ünitelerinin Çift Yakıtlı Kombine Çevrim Santralına Dönüştürülmesi ve Yenilenmesi Serdar ERKAN,PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. 

Üçüncü Oturum 

Su Havzaları Entegre Yönetim PlanlamasıDr. Saim EFELERLİ, ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Projeleri - Çevre Konulu Örnek ProjelerCüneyt DİLSİZ, ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti.

II. GÜN Arama Toplantısı - Müşavirlik Sektörünü İlgilendiren Güncel Mevzuat Çalışmaları