Libyanın Yeniden Yapılandırılması Programında Türk Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konferansı


T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 10 Nisan 2013 tarihinde, Ankara’da “Libya’nın Yeniden Yapılandırılması Programında Türk Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konferansı” düzenlemiştir.

Konferansımızın temel amacı Türk Teknik Müşavirlik Sektörünün, yeniden yapılanma sürecinde Libya pazarına yeniden ve daha etkin bir şekilde açılabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Libya’daki yatırımcı Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının üst düzey yetkilileri bu Konferansa davet edilerek Bakanlıklarının çalışmalarını anlattıkları, kuruluşlarını tanıttıkları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek aynı zamanda da Türk Teknik Müşavirlik Sektörünün deneyimleri, bilgi ve becerileri ile sunabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Program - -