Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu FIDIC tarafından 2017 yılında yayımlanan "Conditions of Contract for Building and Engineering Works designed by Employer"  Türkçe olarak "Kırmızı Kitap - Yapım İşleri Sözleşme Şartnamesi" satışa sunulmuştur.

Kitaba TürkMMMB Ofisi ile iletişime geçerek ulaşılabilmektedir.

TMMMB İlgili Kişi
Gül ATEŞ 
tmmmb@tmmmb.org.tr
312-440 89 70

FIDIC ve EFCA Yayın Listesi

FIDIC Golden Principles

FIDIC 2017 - Kırmızı Kitap İçindekiler Tablosu

EFCA YAYINLARI

EFCA Newsletter - May 2022