GEM Söyleşi 1 - 27 Haziran 2022 


TürkMMMB Genç Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Çalışma Grubu (GEM) planladığı faaliyetler kapsamında periyodik söyleşiler düzenleyerek sektörün duayenleri ile genç meslektaşların buluşmasını ve sektöre ilişkin deneyimlerin en tecrübeli isimler tarafından yolun başındaki mühendis/mimarlara aktarılmasını hedeflemiştir.

Bu amaçla 27 Haziran Pazartesi günü GEM üyeleri ile TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan AKER ile Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Erkan ŞAHMALI ve Sayın Munis ÖZER’in bir araya geldiği “Teknik Müşavirlik Nedir?” konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Teknik Müşavirlik Kavramı”, “Sektörün Genç Müşavirlerden Beklentileri” ve “Teknik Müşavirlik Sektöründeki Eksiklikler” alt başlıkları dahilinde gerçekleşen söyleşide GEM grubunun gelecekteki yol haritası için çok önemli bilgiler edinilmiştir.

Sayın Başkanlar söyleşide teknik müşavirlik sektöründe;
-Tarafsızlık,
-Bağımsızlık,
 -Etiğe uygun davranma,
 -Adil olma,
 -Yetkinlik,
 -Yeterlilik,
 -Sorumluluk bilinci,
-Ortak çalışma becerileri ve
 Güçlü iletişim kurabilme gibi yetilerin büyük önem taşıdığını belirterek bir ülkede gelişmişliğin en büyük göstergelerinden birinin o ülkede gelişmiş bir teknik müşavirlik sektörünün bulunması olduğunu vurgulamışlardır.

Bu çerçevede GEM grubunun gelecekte yapacağı çalışmalarda sektörünün tanınırlığını ve saygınlığını artırmasının yanı sıra Teknik Müşavirliğin olmazsa olmaz yetilerinden asla ödün vermemesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Türk Teknik Müşavirlik sektöründe, özellikle iş yönetimi ve ihale süreçlerinde karşılaşılan problemler üzerinden değerlendirmeler yapılmış, sektörde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) gibi uygulamalar ve dijitalleşmenin henüz gelişim aşamasında olduğu belirtilmiş, genç mimar/mühendislerin anadil hakimiyeti, İngilizce seviyesi konularında biraz daha desteklenmesi gerektiği ve yakın dönemde üçüncü bir dil bilmenin de önem kazanacağı vurgulanmıştır. Ayrıca sektöre yeni katılan gençlerin ihale sistemine ve ihale sisteminin hukuksal boyutuna da hakim olabilecek şekilde yetiştirilmesinin büyük bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Genç mühendis ve mimarların daha iyi yetişebilmesi ve kendini geliştirebilmesi adına GEM’in bu gibi konularda da ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapmasının gerekliliği ortaya konulmuştur.