TürkMMMB'nin en önemli faaliyetlerinden biri sektörün daha da geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara iletilmek üzere resmi dokümanlar hazırlamaktır.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllar itibariyle iletilmiş olan  komitelerin hazırladıkları raporlar, uygulamaya girecek olan veya güncelleme çalışmaları başlamış olan yasal mevzuat, güncel gelişmelere dair basın açıklamaları ve /veya sıkıntıların doğrudan kurumlara aktarıldığı dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2018

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi hakkında TürkMMMB Görüşleri - Ekonomi Bakanlığı - 2016

Bina Deprem Yönetmeliği hakkında TürkMMMB Görüşleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2016

Fiyat Farkı hakkında TürkMMMB Görüşleri  - Ulaştırma Bakanlığı - 2018

KİK  Reform Çalışmaları - Kamu İhale Kurumu - 2021

Yapı Denetim hk TürkMMMB Görüşleri - Çevre Bakanlığı - 2012

Yapı Denetim hk TürkMMMB Görüşleri - Çevre Bakanlığı - 2013

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2013

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2015

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Ynt. - DSİ - 2017