GEM – Genç Müşavir Mühendis ve Mimarlar Çalışma Grubu

Genç Müşavir Mühendis ve Mimarlar Çalışma Grubu, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) üyesi firmalarda çalışan 35 yaş altındaki mühendis ve mimarların oluşturduğu bir gruptur. Çalışma grubu kısaca “GEM” olarak anılmakta; İngilizce olarak GEM-Young Leaders şeklinde ifade edilmekte ve “GEM YL” kısaltması kullanmaktadır. 2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu'nun talebi ile GEM Çalışma Grubu'nu kuran, faaliyetleri ile etkin bir süreç geçirmesini sağlayan Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Sayın Erkan Şahmalı tekrar GEM ile ilgili çalışmalarda sorumluluk almıştır.

28.05.2021 tarihinde Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Derneği (TürkMMMB) altında “Genç Müşavir Mühendis ve Mimarlar Çalışma Grubu oluşturulmuştur. TürkMMMB üye firmalarında çalışan 35 yaş altı mühendis ve mimarlardan oluşan grubun kuruluşu sırasında hazırlanan "GEM ÇALIŞMA GRUBU Amaç ve Esasları” metni tüm üyelerimize iletilmiş ve mevcutdurumda grup 25 kişi ile kurularak çalışmalarına başlamıştır.

GEM Amaçları:
  • Müşavir mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteren ve TürkMMMB üyesi firmalarda çalışan genç müşavir mühendisler ve mimarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek,
  • Mesleki olarak üyelerinin uluslararası seviyede mühendis/mimar olarak tecrübe paylaşımlarına katkıda bulunmak,
  • Üyelerinin bireysel gelişimlerine katkıda bulunarak ülkeye yararlı, katkı veren ve katma değer üreten müşavir mühendisler ve mimarlar yaratmak,
  • Türk müşavir mühendislik ve mimarlık alanının sürdürülebilirliğini sağlamak ve güçlenerek gelişmesine katkıda bulunmak,
  • TürkMMMB üyesi firmalarda ileride proje yöneticisi/sorumlusu olacak elemanların yetişmesini sağlamaktır.

GEM Çalışma Komiteleri: Genç Müşavir Mühendis ve Mimarlar Çalışma Grubu bünyesinde üyelerimizden gelen talepler, öneriler ve/veya sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, belirli konulara yönelik çalışmalar yürütecek Çalışma Komiteleri oluşturulmaktadır. Düzenlenen toplantılar sonrasında dört alt çalışma grubunun faaliyet göstermesi kararlaştırılmıştır:

Teknik/Eğitim Komitesi: Etik sınırlar içinde kalmak koşulu ile yüksek dayanışma içerisinde TürkMMMB üyelerinin ihtiyaç duyabileceği nitelikli teknik personelin yetişmesine katkıda bulunmak ve müşavirlik mühendislik ve mimarlık kavramının mesleki eğitim aşamasında da gündemde tutulmasını sağlamak üzere girişimlerde bulunmaktadır.

İletişim Komitesi: Tüm faaliyetleri gerçek ve/veya sanal ortamda yürütmeyi ve GEM üyeleri arasında güçlü iletişim ağının oluşturulması üzerine çalışmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Komitesi: İlgili uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurarak GEM’in uluslararası kimliğini üstlenmektir. Bu bağlamda, FIDIC/EFCA gibi yurtdışında bulunan meslek dernekleri ile iletişimi kuvvetlendirerek GEM üyelerinin uluslararası düzeyde çalışma gruplarındaki etkinliklere katılmalarını sağlamayı, uluslararası seviyede tecrübe paylaşımını ve iletişim ağının gelişmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Etkinlikler Komitesi: GEM üyelerinin sosyal bağlamda bir araya gelmesini sağlamaktır. GEM üyeleri belirlenen bu alt gruplarda yer alarak proje ve faaliyetleri planlamaya başlamışlardır. Komiteler belirli aralıklarla toplanarak ilgili konuya yönelik rapor hazırlamakta ve çalışmalar sonunda bu raporlar Komite üyeleri tarafından üyelere sunulmaktadır.

GEM Üyelik: GEM inşaat sektörünün farklı alanlarında deneyimli üyeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. GEM üyeleri ve üyelerin çalıştığı firmalar mühendislik ve mimarlık alanlarını kapsayan farklı disiplinlerdendir. GEM üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir:
  • TürkMMMB üyesi firmalarda çalışan,
  • 20 – 35 yaş grubu arasında olan
  • Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin mimarlık veya mühendislik alanlarının herhangi birinde lisans derecesi almış veya yüksek lisans doktora derecesi alan kişiler başvuruda bulunabilir.

GEM Üyeleri (isimler alfabetik olarak sıralanmıştır)
Ahmet Sinan ÇEBİ                     AQWADEM
Alican TEKİNER                           PETEK PROJE
Alper ÖZTÜRK                             YÜKSEL PROJE
Birkan BALABAN                        SU-YAPI
Burak SELEK                                 SU-İŞ
Cemre Nur DEMİR                      SU-İŞ
Ceren Gamze YAŞAR                AQWADEM
Defne DOĞU                                 YÜKSEL PROJE
Eda YAZICI                                      AQWADEM
Ekin ÖZMEN                                   YÜKSEL PROJE
Erdem ÇAKIR                                 YÜKSEL PROJE
Gizem ARAT                                   YÜKSEL PROJE
Gizem ÖZTAŞDELEN                   AQWADEM
Hüseyin BIYIKLI                            YÜKSEL PROJE
İrem YILMAZ                                  YÜKSEL PROJE
İsmail DURGUT                              SU-YAPI
İzem ÇETİNKAYA                           AQWADEM
Koray ATEŞ                                       YÜKSEL PROJE
Mustafa Kemal TÜRKERİ            DOLSAR
Olkan NAMLI                                     YÜKSEL PROJE
Onur OKULDAŞ                                YÜKSEL PROJE
Oytun ARIKAN                                   DOLSAR
Ozan Berk ERBERK                          DOLSAR
Ruken BABAYİĞİT                            AQWADEM
Tuğçe BAKIREL                                 YÜKSEL PROJE
Tunç Baran YÜCEL                          YÜKSEL PROJE
Zeynep KARAKUŞ                            SU-YAPI