Tteknik müşavirlik sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren üye firmalarımız Hizmet Alanları ve Uzmanlık Alanlarına göre kategorilere ayrılmıştır.

Hizmet Alanlarına Göre TürkMMMB Üyeleri:
Üye firmalarımız uluslararası arenada da kabul gören aşağıdaki hizmet alanlarına göre ilgili bağlantıda yer almaktadır.

HİZMET ALANLARI
A) Planlama
B) Proje Tasarım
C) İhale Süreci
D) İnşaat ve İşletmeye Alma
 E) Sözleşme Destek Hizmetleri
 F) Diğer

HİZMET ALANLARINA GÖRE TürkMMMB ÜYELERİ

Uzmanlık Alanlarına Göre TürkMMMB Üyeleri:
Üye firmalarımız uluslararası arenada da kabul gören aşağıdaki uzmanlık alanlarına göre ilgili bağlantıda yer almaktadır.

UZMANLIK ALANLARI
A) ENERJİ
B) ÇEVRE ve SU
C) ULAŞIM
D) BİNALAR
E) ENDÜSTRİYEL TESİSLER

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE TürkMMMB ÜYELERİ