TürkMMMB, 5253 sayılı Dernek Kanunu'na tâbi olması nedeniyle, söz konusu kanun gereği her yıl Asıl üyelerinin katıldığı Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaktadır. Genel Kurul toplantılarında; 9 Asıl üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve 3 Asıl üyeden oluşan Denetim Kurulu seçilerek, seçilen Yönetim Kurulu, yeni dönem için onaylanan iş programını gerçekleştirmek üzere görev almaktadır. 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen TürkMMMB 38. Genel Kurul toplantısında 2018-2020 Çalışma Dönemi için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2021 - 2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri


İrfan AKER Başkan
A.Süreyya URAL Geçen Dönem Başkanı
N. Burçin ÇETİN Başkan Yardımcısı
Kerim ORHON Başkan Yardımcısı
Cemal KARAOĞLU Başkan Yardımcısı
Orhan ULUDAĞ Sekreter Üye
Murat KORU Sayman Üye
Levent IRMAK Üye
Fazıl BAŞTÜRK Üye


2021 - 2023 Dönemi Denetim Kurulu Üyeleri

Demir İNÖZÜ
Munis ÖZER
İsmail HAkkı BAYDUR


2021 - 2023 Dönemi Onur Kurulu Üyeleri

Aydın PELİN
Fatma ÇÖLAŞAN
Oktay ERENTÜRK


Birlik Çalışanları

Halil AGAH - Genel Sekreter

e-posta: halil.agah@tmmmb.org.tr

Tel: (312) 440 89 70 

Seda SEYHAN - Birlik Yöneticisi 

e-posta: seda.seyhan@tmmmb.org.tr

Tel: (312) 440 89 70 / 6


Gülhanım ATEŞ - Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu

e-posta: tmmmb@tmmmb.org.tr

Tel: (312) 440 89 70 / 17