tm Dergi-Sayı 51: Covid-19 Sürecinde Mühendislik Hizmetleri


İÇİNDEKİLER

Konu Sayfa No
Editör'den 2
Başkan'dan 3
TEMA
Covid-19 ve Öngörülen Etkileri 4
Atıksular ve Atıksu Arıtma Çamurları ile Covid-19 Takibi: Türkiye Örneği 6
Depreme Karşı TEKİZ Girişimi 10
Covid-19 Salgını ve Sağlıklı Binalar İlişkisi 12
HABERLER
Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Değerlendirilmesi 20
RÖPORTAJ 22
ETKİNLİKLER 26
BİRLİĞİMİZDEN HABERLER 30

04/10/2021