tm Dergi-Sayı 48: ÜYELERDEN PROJELER


tm-dergi: 48.sayı

İÇİNDEKİLER

Konu Sayfa No
Editör'den 2
Başkan'dan 3
2017 Yeni FIDIC Sözleşmeleri Ulusal ve Uluslararası Görünüm
ÜYELERDEN PROJELER
4

Kömürhan-Gergin Eğik Kablo Askılı Köprüsü 8
Yüzer Güneş enerji Santralleri 10
Daha Hızlı, Daha Ekonomik, Daha Akıllı İnşaa Etmeye Doğrı 12
Yusufeli Barajı BIM ile Santral Tasarımı ve Gövde Çizim Otomasyonu
ETKİNLİKLER
14
9.Dünya Su Forumu Başlangıç Toplantısı 18
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 20
Kültür-Sanat: Müze Evliyagil 24
Birliğimizden Haberler 2821/10/2019