Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin 2022 Yılı Değerlendirilmesi Basın Toplantısı


Ticaret Bakanlığı teknik müşavirlik ve müteahhitlik sektörünün yurtdışı faaliyetlerinin kayıtlarını tutarak sektörün senelik ve toplam hacmini, hangi ülkelerde hangi hizmetleri verdiğini kayıt altına almakta ve bu bilgileri de sektör paydaşları ile paylaşmaktadır.

2022 yılı verileri, 9 Ocak 2023 tarihinde TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde Sayın Bakan Mehmet MUŞ, Bakan Yardımcısı Sayın Volkan AĞAR, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Sayın Emre ÖZTELLİ, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömür ATILGAN ve Bakanlık yetkilileri ile TMB ve TürkMMMB’den temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmaları ev sahibi Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sn. Erdal EREN tarafından yapılmış ve yıllar içerisinde Türk müteahhitlerinin ilerlemeleri, Türk ekonomisine, Türkiye tanıtımına ve sektörün yurtdışına katkıları üzerine değerlendirmeler yaptığı basın toplantısında açılış konuşmaları TürkMMMB Başkanı İrfan AKER ile devam etmiştir. İrfan AKER konuşmasında pandemi sürecine, savaş dönemine rağmen Türk teknik müşavirlik sektörünün her yıl daha da büyüdüğünü, firmaların yurtdışında özellikle de bazı ülkelerde önemli projeler yürüttüğünü vurgulamıştır. Her iki Başkan da pandemi ve hemen sonrasında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan ve ülkemiz inşaat sektörünü olumsuz olarak etkileyen savaşa rağmen Türk firmalarının özverili çalışmalarına vurgu yapmışlardır.

Toplantının son konuşmasını Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ gerçekleştirmiş ve Türk Teknik Müşavirlik ve müteahhitlik sektörlerinin başarılarının ülkeye ekonomik katkısının büyük önem taşımasının yanı sıra bu başarının ülkeye olumlu bir imaj kattığını da vurgulamıştır. 2022 yılında teknik müşavirlik sektörünün yıllık %55lik bir büyüme ile 2022 yılı sonu itibariyle toplam 3 milyar $ 2583 proje ve 134 ülkede proje hacmine sahip olduğunu belirtmiştir. Türk Teknik Müşavirlik firmalarının dünyada inşaat sektörü için önemli iki büyük pazar olan Hindistan ve Pakistan’da da oldukça aktif rol aldığını vurgulayan Sayın Bakan Türk firmalarının faaliyet gösterdiği ilk 10 ülke arasına giren Nepal ve Romanya’nın da büyük önemi olduğunu vurgulamıştır.