4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yapım Sözleşmeleri Webinar


Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından TürkMMMB üyelerine özel olarak Birliğimiz ve NORMART Hukuk ve Danışmanlık Ofisi işbirliğinde 23 Aralık 2021, Perşembe günü "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yapım Sözleşmeleri" konulu bir webinar düzenlenmiştir. Hukukçu - İnşaat Mühendisi - E. Kamu İhale Uzmanı olan Av. Mustafa Kemal DURAK tarafından gerçekleştirilen sunumda; "İşin Yürütülmesi", "İşin Kabulü-Feshi/Tasfiyesi" ve "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıkları altında uygulamada yaşanmakta olan sorunlar ve çözüm yöntemleri değerlendirilmiştir.