Kamu İhale Kurumu Ziyareti


TürkMMMB Yönetim Kurulu yeni dönem nezaket ziyaretleri kapsamında teknik müşavirlik sektörü ve üye firmalarımız için büyük önem taşıyan kurumlardan Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Serdar Halıcı ile bir toplantıda biraraya gelmişlerdir. Kamu ihalelerinde güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve Türk Teknik Müşavirlik firmalarını sektörde daha da güçlenmeleri için fikir alışverişinde bulunulan toplantıya Kamu İhale Kurumu Hukuk Dairesi uzmanları ile TürkMMMB YK Başkan Yardımcıları Burçin Çetin, Kerim Orhon ve Birlik Yöneticisi Seda Seyhan katılmıştır.