ana sayfa

Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler Sempozyumu

26-27 Şubat 2015; Ankara


Yönetim Kurulu Başkanımız Demir İNÖZÜ, üye firmalarımızdan Prota Mühendislik A.Ş'nin kuruluşunun 30. Yıldönümü münasebetiyle Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen “Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler Sempozyumu” katılmış ve açılış konuşmalarından birini yapmıştır.

Sempozyuma ülkemizdeki 42 üniversite, 29 Kamu kurumu, 55 müşavirlik ve tasarım firması, 17 sismik yalıtım ekipmanı tedarikçi ve üreticisi, 39 tanınmış yüklenici firma ve 12 farklı ülkeden uluslararası enstitü ve akademik kuruluş temsilcisinden oluşan toplam 450 kişi katılmıştır.

Ekonomik kayıpların en aza indirgenmesi ve yaşamın kısa sürede normale dönmesi için özellikle önemli yapıların depremden hemen sonra işlevsel kalması, bazı yapıların ise makul bir sürede deprem öncesi işlevine kavuşması yaklaşımı “performans esaslı deprem mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır. Yeni nesil performans esaslı deprem yönetmelikleri bu amaçla her yapı türü için farklı deprem etkileri altında farklı performans hedefleri belirlemekte, bu hedeflere konvansiyonel yapım yöntemleri ile ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ise yeni teknolojilerin önünü açmaktadır. Sempozyum, bu nedenle halen çalışmaları süren ve ülkemizde 2015 yılında yürürlüğe girecek olan Yeni Deprem Yönetmeliğinin de tanıtılmasına ve tartışılmasına olanak sağlamıştır.

Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler Sempozyumu’nda Yönetim Kurulu Başkanımız Demir İnözü’nün Açılış Konuşması

Sempozyum Programı