ana sayfa

Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı Konferansı

27-28 Nisan 2011; Swiss Otel / ANKARA


Teknik Müşavirlik sektörünün ülkemizdeki önde gelen temsilcisi TürkMMMB, 27-28 Nisan 2011 tarihlerinde "Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı” adı altında bir konferans düzenlemiştir. Ankara’da gerçekleştirilecek olan Konferansın temel amaçları; inşaat sektörünü, özellikle bu sektörün içerisinden Teknik Müşavirlik Sektörünü yakından ilgilendiren globalleşme gelişmelerinin bugün vardığı ve yakın gelecekte erişeceği düzeylerin, piyasadaki konjonktürel etkiler dahil, olabildiğince tüm yönleri ile ortaya konulması, gelişen ekonomilerde globalleşme ile gelen tehditler ve fırsatların irdelenmeleri, globalleşme olgusu ile ilgili olarak ortaya konulan tablo bağlamında ülkemiz teknik müşavirlik sektörünün etkin bir şekilde dışa açılmasının önündeki engellerin ve bunlara karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir.

Bu amaçlar ile düzenlene konferansın 1.gününde açılış konuşmalarını takiben, Global Pazarlardaki Zorluklar-Başarılar/Deneyimler-Öyküler" konulu sunumlar yapılmıştır. Etkinliğin 2. gününde ise "Tür Teknik Müşavirlik Sektörünün Yapılsal Dönüşümü - İç Pazarda Güçlendirilmesi" konulu arama toplantısı yapılmış ve konferans "Gelişen Ekonomilerde Teknik Müşavirlik Sektörünün Dışa Açılımı, Zroluklar, Modeller" konulu panel ile tamamlanmıştır. 

 Program

Sunumlar

1.GÜN - 27 NİSAN 2011

1.OTURUM - Açılış Konuşmaları

Cemal AKÇA - TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin BİLMAÇ - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Necati YAĞCI - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şükrü KOÇOĞLU - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı

Abdul Qudus HAMIDI - Afgan Bayındır Bakanı

Zafer ÇAĞLAYAN - Devlet Bakanı

Ana Konuşma

Panos PANAGOPOULOS- Avrupa Müşavir Birlikleri Federasyonu (EFCA) Yönetim Kurulu Başkanı

 

II.OTURUM - Global Pazarlardaki Zorluklar-Başarılar/Deneyimler-Öyküler

İlhan ADİLOĞLU - TMB Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan ARACI - İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Ö. ÖZKAN - TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi

Martin GÜLDNER - GOPA Danışmanlık, CEO

Matthias LOHMANN - OBERMEYER, İş Geliştirme ve Pazarlama Başkan

Tomas GONZALEZ - IDOM, Uluslararası Direktör

 2. GÜN - 28 NİSAN 2011

Afganistan Paralel Oturumu

Gholam Sachi HASSANZADAH - Dehsabz - Barikab City Development Authority(DCDA), Ceo

Alham Omar HOTAKI - Dehsabz - Barikab City Development Authority(DCDA), Proje Yönetici Yardımcısı

Tanzanya Paralel Oturumu

Kesogukewele M.I.M. MSITA - Tanzanya Ulusal Konut Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

 

III.OTURUM - Arama Toplantısı - Türk Teknik Müşavirlik Sektörünün Yapısal Dönüşümü - İç Pazarda Geliştirilmesi

Salih Bilgin AKMAN - TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi

Alp ACAR - TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi

Süha ÖZKAN - ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Çetin YILMAZ - ODTÜ İnşaat Mühendisliği

Mehmet Ali KILIÇKAYA - Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bülent ERCAN - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Emrah ERDEM - Kamu İhale Kurumu

İbrahim SİRER - Dünya Bankası

Sedef ERDOĞAN - Su-Yapı Müh. Müş ve A.Ş.

 

IV. OTURUM - Panel - Gelişen Ekonomilerde Teknik Müşavirlik Sektörünün Dışa Açılımı, Zorluklar, Modeller

Hamdi AYDIN - TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi

Mücahit DEMİRTAŞ - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Salih ÇİÇEK - Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Reinhard HONERT - Bağımsız (Freelance) Müşavir