ana sayfa

8. Teknik Müşavirlik Kongresi - Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik

25-26 Mart 2010; Swiss Otel / ANKARA


Konferans Programı 

Konuşma Metinleri ve Sunumlar

I. GÜN

Açılış Konuşmaları

A.Erkan ŞAHMALI, TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı

Erdoğan BAYRAKTAR, TOKİ - Toplu Konut İdaresi Başkanı

Haluk ÖZDALGA, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Zafer ÇAĞLAYAN, T.C. Devlet Bakanı

Ana Konuşma  -  Sürdürülebilir Enerjinin Toplumdaki Önemi

Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Araştırma Merkezi

Birinci Oturum -  Güneş Enerjisi Teknolojileri ve GÜNAM'ın Bu Alandaki Yeri

Prof. Dr. Raşit TURAN, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Türkiye'de ÇED ve ÇED Uygulamaları

Selahittin HACIÖMEROĞLU, ÇINAR Mühendislik, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti.

Türkiye'de HES ve Enerji Projelerinde Çevre, Sosyo - Ekonomi ve Sürdürülebilirlik

Tolga BALTA, ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti

İkinci Oturum

ESER Proje Yeni Yeşil Merkez Binası

Ramis TAŞTEKİN, ESER Proje ve Mühendislik A.Ş.

Ambarlı Fuel Oil Santralı 4. ve 5. Ünitelerinin Çift Yakıtlı Kombine Çevrim Santralına Dönüştürülmesi ve Yenilenmesi

Serdar ERKAN, PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

Üçüncü Oturum

Su Havzaları Entegre Yönetim Planlaması

Dr. Saim EFELERLİ, ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Projeleri - Çevre Konulu Örnek Projeler

Cüneyt DİLSİZ, ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. 

II. GÜN

Arama Toplantısı - Müşavirlik Sektörünü İlgilendiren Güncel Mevzuat Çalışmaları 

TürkMMMB'nin Düzenlediği Diğer Teknik Müşavirlik Kongreleri

7. Teknik Müşavirlik Kongresi      9-10 Nisan 2009 / Swiss Otel - ANKARA

6.Teknik Müşavirlik Kongresi       3-4 Nisan 2008 / Swiss Otel - ANKARA

5.Teknik Müşavirlik Kongresi       12-13 Nisan 2007 Swiss Otel - ANKARA

4.Teknik Müşavirlik Kongresi       13-14 Nisan 2006 / Hilton Otel - ANKARA

3.Teknik Müşavirlik Kongresi       17-18 Mart 2005 / Hilton Otel - ANKARA

2.Teknik Müşavirlik Kongresi        25-26 Mart 2004 / Hilton Otel - ANKARA

1.Teknik Müşavirlik Kongresi        20-21 Mart 2003 / Hilton Otel - ANKARA