ana sayfa

Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı

27-28 Nisan 2017


27 Nisan 2017, ANKARA

Birliğimiz tarafından her yıl Türk Teknik Müşavirlik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, inşaat sektörümüzdeki yüksek teknoloji ve inovasyon uygulamaları konusundaki deneyimleri ve birikimleri paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bu sene T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın da destekleri ile 27 Nisan 2017 tarihinde Ankara-Wyndham Otel’de “Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Konferansa,  konuk ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan özel sektör temsilcileri ve kamu kurumu yetkilileri ile Türkiye’den üyelerimizden ve diğer sektör paydaşlarından yoğun bir katılım olmuştur.

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan Konferans’ın açılışını TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Munis Özer gerçekleştirmiştir. Konuşmasında Türk Dili konuşan ülkeler arasında gelişecek işbirliklerinin ülkeler açısından taşıyacağı önemden bahseden Munis Özer'den sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Proje Direktörü Assan Mazhitov, merkezi İstanbul'da olan Türk Konseyi hakkında kısa bilgiler vererek Konseyin faaliyetleri ve amaçlarını katılımcılara aktarmıştır. Üçüncü konuşmayı Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yapmıştır.  Sayın Büyükelçi konuşmasında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin temsilcilerinin biraraya getirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve ilk kez TürkMMMB tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonun diğer ilgili ülkelerin ev sahipliğinde de düzenlenerek devam etmesini dilediğini belirtmiştir.  Açılış bölümünün son konuşmacısı, teknik müşavirlik sektörüne her zaman destek sağlayan ve Konferansın düzenlenmesinde de büyük katkıları olan T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk olmuştur. Konuşmasında teknik müşavirlik sektörünün öneminden ve bu Konferanstan beklentilerinden bahseden Sayın Öztürk’ün konuşmasının ardından Konferansa katkıları nedeniyle TürkMMMB Başkanı Sayın Özer tarafından tüm açılış konuşmacılarına günün hatırası olarak plaketleri takdim edilmiştir.

Konferans “Ülkelerin Müşavirlik Sektörlerinin Tanıtımları” bölümü ile devam etmiştir. Bu bölümün ilk konuşmacısı olan T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Çağrı Köseyener, Türkiye'de teknik müşavirlik sektörünün durumu, ülke ekonomisine katkısı konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Daha sonra sırası ile Azerbaycan Ulusal Müşavir Mühendisler Birliği Başkanı İbrahim Memmedzade, Kazakistan Profesyonel Mühendisler ve Müşavirler Birliği Direktörü Zhandos Amanbayev, Kırgızistan'dan Krygyz TREC International firması Genel Müdürü  Almaz Turgunbayev, Özbekistan'dan Global Business Ltd Genel Müdürü  Murod Sattarov ve yine Özbekistan’dan LLC firması Genel Müdürü  Komil Ruziev yaptıkları sunumlar ile ülkelerinde müşavirlik sektörünün durumu hakkında genel bilgiler vermişlerdir. Konferansa katkıları nedeniyle TürkMMMB Başkanı Sayın Özer, tüm konuşmacılara günün hatırası olarak plaketlerini takdim etmiştir. (Bahsi geçen sunumlar Türkçe olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.)

Paneller

Öğle yemeği sonrasında Konferans, "Ülkelerimizde Gerçekleştirilen ve Planlanan Önemli Projeler" konulu Panel ile devam etmiştir. TürkMMMB Geçen Dönem Başkanı Demir İnözü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk konuşmacısı Kazakistan Yollar Komitesi Başkan Yardımcısı Satzhan Ablaliyev olmuştur. Sayın Ablaliyev’den sonra sırası ile Kırgızistan Kara Yolları Genel Müdürü Melisbek Alypsatarov, Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanlığı, Ekspertiz Komitesi Başkanı  Asgar Hasanov, Azerbaycan Demiryolları İnovasyon-Araştırma ve Uygulama Şube Müdürü Nariman Naghiyev ülkelerinde gerçekleştirilmekte olan projeler ve İdarelerinin faaliyetleri konusunda  sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hiz. A.Ş. firmasından Sina Velioğlu firmasının Orta Asya'da yükümlendiği Sulama ve Drenaj Projeleri;  URAL Mühendislik A.Ş. firmasından Süreyya Ural da Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri önemli üstyapı projeleri hakkında sunumlar yapmışlardır. Bu bölümün sonunda Panel Moderatörü Demir İnözü tüm panelistlere plaketlerini takdim etmiştir. (Bahsi geçen sunumlar Türkçe olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.)

Konferansın öğleden sonraki  "İşbirliği Olanakları ve Yöntemleri" konulu ikinci Panelinde,TürkMMMB Başkan Yardımcısı Sedef Erdoğan’ın moderatörlüğünde sırasıyla Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke Ofisi’nden Mustafa Uğur Alver ''Uluslararası Proje Finansman Modelleri'', DOLSAR Mühendislik A.Ş firmasından Cem AKER ''PPP Projeleri & Türkiye Deneyimi'', YÜKSEL PROJE Uluslararası A.Ş. firmasından Ahmet İrfan ÜNAL ''Mega PPP Projeleri ve Teknik Müşavirlik'', Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santraller Birliği Başkanı Elvira Borombaeva, “Kırgız Cumhuriyeti'nde Küçük HES'lerin Geliştirilmesi”, SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş firmasından Cevdet Gökyay ''TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi''  konularında sunumlar yaparak değerli bilgilerini katılımcılar ile paylaşmışlardır. Panel'in sonunda katılımcıların sordukları sorular cevaplandırılmış ve panelistlere moderatör Sedef Erdoğan tarafından plaketleri takdim edilmiştir. (Bahsi geçen sunumlar Türkçe olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.)

TürkMMMB Başkanı Munis Özer’in kapanış konuşması ile Konferansın bu bölümü sona ermiştir.

İşbirliği Protokolü İmza Töreni

Konferansın sonunda TürkMMMB ile Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santraller Birliği arasında Başkanlar Munis Özer ve Elvira Borombaeva’nın imzaları ile bir İşbirliği Protokolü (Memorandum of Understanding) imzalanmıştır.

B2B görüşmeleri ve sonrasındaki Kokteyl ile Konferans tamamlanmıştır.

28 Nisan 2017, İSTANBUL

Ankara programı sonrasında, yurtdışından gelen konuklar ve Konferans Organizasyon Komitesinin katılımı ile 28 Nisan sabahında uçakla İstanbul’a geçilmiş ve Avrasya Tüneli’ne bir teknik gezi düzenlenmiştir. Yapı Merkezi yetkilileri tarafından gruba, önce Tünel Müzesi’nde kısa bir bilgilendirme yapılmış, müze gezildikten sonra bir sunum ile Avrasya Tüneli konuklara tanıtılmıştır. Konuklarımız ülkelerine dönmeden önce İstanbul’un eşsiz güzelliğini de kendilerine göstermek için boğazda yapılan tekne turu sonrasında “Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı” sona ermiştir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı Kapsamında Gerçekleştirilen Konuşma / Sunumlar

Açılış Konuşmaları
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Munis ÖZER'in açılış konuşması


Ülkelerin Müşavirlik Sektörlerinin Tanıtımları 
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hiz. Genel Müd. Daire Başkanı Çağrı Köseyener'in sunumu
Azerbaycan Ulusal Müşavir Mühendisler Birliği Başkanı İbrahim Memmedzade'nin sunumu
Kazakistan Profesyonel Mühendisler ve Müşavirler Birliği Direktörü Zhandos Amanbayev'in sunumu
Kırgızistan'dan Krygyz TREC International firması Genel Müdürü  Almaz Turgunbayev'in sunumu
Özbekistan'dan Global Business Ltd Genel Müdürü  Murod Sattarov'un sunumu

Özbekistan’dan LLC firması Genel Müdürü  Komil Ruziev'in sunumu

Ülkelerimizde Gerçekleştirilen ve Planlanan Önemli Projeler konulu Panel 1
Kazakistan Yollar Komitesi Başkan Yardımcısı Satzhan Ablaliyev'in sunumu
Kırgızistan Kara Yolları Genel Müdürü Melisbek Alypsatarov'un sunumu
Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanlığı, Ekspertiz Komitesi Başkanı  Asger Hasanov'un sunumu
Azerbaycan Demiryolları İnovasyon-Araştırma ve Uygulama Şube Müdürü Nariman Naghiyev'in sunumu
TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hiz. A.Ş. firmasından Sina Velioğlu'nun sunumu
URAL Mühendislik A.Ş. firmasından Süreyya Ural'ın sunumu

İşbirliği Olanakları ve Yöntemleri
konulu Panel 2 
Uluslararası Proje Finansman Modelleri: Mustafa Uğur Alver
PPP Projeleri & Türkiye Deneyimi: Cem Aker
Mega PPP Projeleri ve Teknik Müşavirlik: Ahmet İrfan Ünal
Kırgız Cumhuriyeti'nde Küçük HES'lerin Geliştirilmesi: Elvira Borombaeva
TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi: Cevdet Gökyay

Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı Program