ana sayfa

Teknik Müşavirlik Çalıştayı

14 Ocak 2016; Ankara


   Yatırım ortamının iyileştirilmesinin, yatırım süreçlerinin hızlandırılmasının, yapılaşmanın toplam kalite anlayışı içinde sürdürülmesinin, uluslararası ortamlarda rekabet edebilir, güvenilir ve tanınırlığı yüksek bir meslek camiasının oluşturulmasının ilk adımının ulusal müşavirlik sisteminin geliştirilmesi gerektirdiğinden hareketle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birliğimiz işbirliğinde 14 Ocak 2016, Perşembe günü “Teknik Müşavirlik Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay, Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Kasım KAYIHAN' ın açılış konuşması ile başlamıştır. Sayın KAYIHAN'dan sonra kürsüye Birliğimizin kısa bir tanıtımını yapmak için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sedef ERDOĞAN çıkmış ve TürkMMMB' nin tanıtım filmi katılımcılara sunulmuştur. Sayın ERDOĞAN'dan sonra TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Demir İNÖZÜ bir konuşma yapmıştır. Sayın İNÖZÜ konuşmasına, Teknik Müşavirlik faaliyetleri ile Birliğimizin çalışmalarını kısaca anlatarak başlamış ve sektörde yaşanan sorunlara değinmiştir. Çalıştay kapsamında değerlendirilecek konular ile ilgili özet bilgiler de veren Sayın İNÖZÜ konuşmasını Çalıştay'dan ve Çalıştay sonrasındaki çalışmalardan beklentilerini dile getirip desteklerinden dolayı Bakanlığa teşekkür ederek tamamlamıştır. (Demir İNÖZÜ'nün konuşması aşağıda yer almaktadır) Öğleden önceki bölümün son konuşması Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlık olarak Teknik Müşavirlik faaliyetlerinin öneminin farkında olduklarını ve sektörün iyileştirilmesi yönünde tüm çalışmaları desteklediklerini belirten Sayın CEYLAN'a konuşmasının sonunda Demir İNÖZÜ tarafından Birliğimizin sembolü olan Kırlangıç Heykeli takdim edilmiştir. Sayın CEYLAN da Başkanımıza bir plaket sunmuştur. Ayrıca Çalıştayın çalışmalarını en başından beri yakinen takip eden Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Mustafa ÖZTÜRK'e de Birliğimizin üç boyutlu cam plaketi sunulmuştur. Başkan Yardımcısı Sedef ERDOĞAN da Müsteşar Bey'den plaketini almıştır.     

Programın öğle yemeğinden sonraki bölümü Moderatör Prof. Dr. Sayın İrem DİKMEN TOKER' in Çalıştay Metodolojisi hakkında bir sunum yapması ile başlamıştır. Bu sunumun ardından beş ayrı masada Mevzuat ve Öneriler, Müteselsilen Sorumluluk ve Mesleki Sorumluluk Sigortası, Yurtdışında Kurumsal Yapılaşmanın Sağlanması, Ülkemizde AB Finansmanlı Yatırımlar, Ar-Ge ve Teşvikler konularının ilgili kurum temsilcileri ve TürkMMMB üyelerinin katılımları ile tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Eş zamanlı gerçekleşen bu toplantılar sonrasında her masanın moderatörü tüm katılımcılara masalarında görüşülen konuları ve bu konulara ilişkin değerlendirmeleri kısaca sunmuştur. Sayın İrem DİKMEN TOKER'in kapanışı yapması sonrasında Genel Müdür Kasım KAYIHAN Sayın TOKER'e Çalıştay'a katkılarından dolayı plaket takdim etmiştir.

Çalıştay sonrasında yapılan çalışmaların Sayın İrem DİKMEN TOKER tarafından raporlanarak Bakanlığa teslim  edilmesi planlanmaktadır.

TürkMMMB Başkanı Sayın Demir İNÖZÜ’ nün açılış konuşması
Çalıştay Programı
Çalıştay Raporu