ana sayfa

Müteselsilen Sorumluluk Komitesi

5 Haziran 2015; Ankara


Sektörümüzün büyük bir problemi olan "Müteselsilen Sorumluluk" konusunun ele alınarak problemin çözümüne yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla kurulmuş olan "Müteselsilen Sorumluluk Komitesi" çalışmalarına başlamıştır.TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 16 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 10. Teknik Müşavirlik Kongresi bünyesindeki "Müteselsilen Sorumluluk" panelinde de tartışıldığı üzere, yapım işlerinde müşavirlerin yapım müteahhitleri ile birlikte müştereken ve/veya müteselsilen sorumlu tutulmaları konusunun incelenmesi, müşavirlerin aleyhine olan haksızlıkların giderilmesi konusunda öneriler geliştirilmesinin hedeflendiği komitede yer almak isteyen üyelerimiz için duyuru yapılmıştı. Komite üyelerinin katıldıkları ilk toplantı, 5 Haziran 2015 tarihinde Birlik merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Fatma ÇÖLAŞAN (Komite Başkanı), T. Tuğçe ARMAĞAN (Üye ve MSK hukuk danışmanı), Hacı ATASEVEN (Üye), Haluk DOĞANÇAY (Üye), Mustafa KABAKÇI (Üye), Emre ÜNÜVAR (Üye), Mehmet Volga SÜREN (Üye), Hülya EKSERT (TürkMMMB-YK ile Komite arasında bağlantı görevlisi), Seda SEYHAN (TürkMMMB) ve Komite Başkanı’nın görevlendirilmelerine karar verebileceği diğer üyeler.