ana sayfa

FIDIC Avrupa Bölgesel Altyapı Konferansı

6-7 Mart 2018


FIDIC ve Gürcistan Müşavir Mühendisler Birliği işbirliğiyle  6-7 Mart 2018 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrinde "FIDIC Avrupa Bölgesel Altyapı Konferansı" düzenlenmiştir. 5 Aralık 2017'de yayınlanarak yürürlüğe giren FIDIC İnşaat Sözleşmeleri'nin 2017 baskılarının tanıtıldığı ve FIDIC 1999 Sözleşmeleri ile karşılaştırıldığı Konferans'ta ayrıca FIDIC Sözleşmelerinin Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu ülkelerindeki yerel sözleşmelere de uyarlanabilirliği konusu da ele alınmıştır. Konferansta sözleşme yönetimi, sözleşme yönetiminde Mühendis'in rolü, uyuşmazlıkların çözümü, Dünya Bankası yeni satınalma uygulamaları, sözleşmelerde süre uzatımı ve ek ödeme talepleri, avans ve hakediş ödemeleri ile uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümü konularını; "İşveren", "Müteahhit", "Mühendis", "Hakem (adjudicator)" ve "Kredi Kuruluşları" açısından FIDIC Sözleşmeleri çerçevesinde değerlendiren çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Konferans öncesi ve sonrasında 5 ve 8 Mart 2018 tarihlerinde de FIDIC Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitaplarının 2017 ve 1999 baskılarının ayrıntılı şekilde karşılaştırıldığı tam gün süreli iki Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir.

FIDIC Yönetim Kurulu üyesi Gavin English, FIDIC Direktörü Enriko Vink, EFCA Başkanı Kevin Rudden, FIDIC Kapasite Geliştirme Komitesi Üyesi Giorgiana Tecuci, Gürcistan Müşavir Mühendisler Birliği Başkanı Daduna Kokhreidze ile FIDIC Sözleşmeleri 2017 Baskılarının Yazarları, FIDIC Üyesi Birlikler, Uluslararası Kalkınma Bankaları, Gürcistan'ın yatırımcı Bakanlıkları ile yatırım fonlarından üst düzey temsilcilerin ve özel sektör kuruluşlarından kişilerin katıldığı konferansta Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Fatma Çölaşan “Türkiye’deki Bir Uyuşmazlık Çözümü Uygulaması Örneği" konulu bir sunum gerçekleştirmiş; Yönetim Kurulu Üyemiz ve Geçen Dönem Başkanımız Demir İnözü “Türkiye'de Kamu İhale Kanunu ile FIDIC Sözleşme Uygulamalarının Karşılaştırılması" konusunda bir konuşma yapmış; üyelerimizden Levent Irmak ise "1999 ve 2017 FIDIC Sözleşmelerinde Süre Uzatımı Taleplerinin Çözümü" konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.

Konferans esnasında düzenlenen tüm sunumlar http://www.aceg.ge/fidic-regional-conference-presentations adresinde yer almaktadır.