ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan-Elhovo: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Elhovo: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249687-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.2. Bulgaria-Ruse: Mimari tasarım hizmetleri- Bulgaria-Ruse: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239933-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.3. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249397-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.4. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247301-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.5. Çek Cumhuriyeti-České Budějovice: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-České Budějovice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247257-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
1.6. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mühendislik hizmetleri- Czech Republic-Prague: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245144-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.7. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250865-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.8. Litvanya-Biržai: Mimari tasarım hizmetleri- Lithuania-Biržai: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250832-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.9. Litvanya-Biržai: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Lithuania-Biržai: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250817-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.10. Polonya-Varşova: İnşaat işlerinin kontrollüğü- Poland-Warsaw: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250365-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
1.11. Polonya Białystok: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Białystok: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249694-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
1.12. Polonya, Gdansk: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Gdansk: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249689-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.13. Poland-Głogów Małopolski: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Głogów Małopolski: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249685-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.14. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249657-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.15. Polonya: Dynów: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Dynów: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249534-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
1.16. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242760-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
2. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
2.1. Kemah (Erzincan) İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 06.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3305    
2.2. Ardeşen (Rize) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 10.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3310
2.3. Çiftlik (Niğde) Belediyesi İlave İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 11.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3315
2.4. Atkaracalar (Çankırı) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 13.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3313
2.5. Domaniç (Kütahya) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 13.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3304
2.6. Yahyalı (Kayseri) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 13.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3314
2.7. Köseli  (Kırşehir) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 14.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3316
2.8. Çavuşlu (Giresun) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 18.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3309     
3. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Van-Tatvan Devlet Yolu Kapsamında Küçüksu Tüneli (Km:82+000-85+924.80) Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 27.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1437/%C4%B0LAN.docx      
3.2. Karayolları 11 Bölge (VAN) Müdürlüğü Hakkari-(Hakkari-Van) İl Sınırı Yolu T4 Tüneli (Km: 28+460-29+200) Etüt ve Proje Danışmanlık İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 31.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1432/%C4%B0LAN.docx  
3.3. Van-Tatvan Devlet Yolu kapsamında Kuzgunkıran (Sağ Tüp) Tüneli Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı  (İhale Tarihi: 04.08.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1435/%C4%B0LAN.docx     
3.4. Van-Tatvan Devlet Yolu kapsamında Yelkenli Tüneli Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 07.08.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1434/%C4%B0LAN.docx
4. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
4.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
4.2.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
5. TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bildirildiği üzere 7-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne yönelik iş adamları heyeti düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin
5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=194387C6175207C617CE67C61B3507C6_EA6_6E0 adresinden kayıt yaptırmaları ve avans ödemesini yatırmaları istenmektedir.  
6. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’ın erken kayıt işlemi 30 Haziran 2017 tarihine kadar http://fidic2017.org/en/registration adresinden gerçekleştirilecektir.
7. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
7.1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
7.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.