ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan, Sofya: Mühendislik tasarım hizmetleri- Bulgaria-Sofia: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383764-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.2. Bulgaristan, Plovdiv: Mühendislik tasarım hizmetleri- Bulgaria-Plovdiv: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381058-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.3. Bulgaristan-Burgas: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381020-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.4. Bulgaristan-Sofya: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Sofia: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379035-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.5. Bulgaristan-Pazardzhik: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Pazardzhik: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377196-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                 
1.6. Çek Cumhuriyeti-Prag: İnşaat kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Building-inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383134-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
1.7. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri- Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379254-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.8. Litvanya-Klaipėda: İnşaat kontrollük hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379788-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.9. Litvanya-Marijampolė: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Lithuania-Marijampolė: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377141-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.10. Polonya, Jaroslaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Jarosław: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383179-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.11. Polonya-Lublin: İnşaat işlerinin kontrollüğü- Poland-Lublin: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383174-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                  
1.12. Polonya, Ruszów: Mühendislik hizmetleri- Poland-Ruszów: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383153-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.13. Polonya Sankt-Peterburg: İnşaat kontrollük hizmetleri- Poland-Krakow: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383129-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.14. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379783-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.15. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377290-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
2.1. Kavak / Samsun Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 12.10.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3405     
2.2. Karakoyunlu (Iğdır) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 18.10.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3409
3. Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. (Elazığ-Bingöl)Ayr. -Arıcılar-Sancak İl Yolu (KM:0+000-28+068,12) (2+900-3+150 ve 8+000-10+070 Km ler arası alternatifli) Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi hizmet alımı (İhale Tarihi: 05.10.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1468/%C4%B0LAN.docx
3.2. (Erzincan-Başköy)Ayr-Demirözü İl Yoluna ait (km:0+000-39+869) (25+250-27+000 Km’ler Arası Alternatifli) Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Haritaların üretilmesi Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 10.10.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1464/%C4%B0LAN.docx
3.3. Karayolları 8. Bölge (ELAZIĞ) Müdürlüğüne bağlı Kahta Şehir Geçişi Kavşağı Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 19.10.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1469/%C4%B0LAN.docx    
4. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
4.1."The 18th World Knowledge Forum" vesilesi ile DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi, KCCI (Korea Chamber of Commerce and Industry) ve KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) işbirliğinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Seul’de "Türkiye-Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı" düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/462/9204 linkinde yer alan online kayıt formunu doldurmaları istenmektedir. 
4.2. Her yıl düzenlenen DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi (TCBC) ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) Ortak Yıllık Konferansı’nın 14.’sü, 10 Ekim 2017 tarihinde Wyndham Grand Levent, İstanbul’da, Toronto Belediye Başkan Yardımcısı Denzil Minnan-Wong’un katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, katılım formunu doldurarak katılım kayıtlarını gerçekleştirmeleri istenmektedir. 
5. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
5.1. Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonundan (NIPC) Abuja Ticaret Müşavirliğimize iletilen yazıda, Minna (Nijer Eyaleti) ile Abuja Uluslararası Havaalanı arasında hafif raylı sistem inşa edilmek istendiği, bu kapsamda finansman temini dahil fayda / maliyet analizi, stratejiler, fonksiyonel gereksinimler, planlama, detaylı tasarım, proje yönetimi, inşaat yönetimi, araştırma, bakım ve operasyon, trafik simülasyonu alanlarında Nijer Eyalet Valiliği ile birlikte çalışacak ülkemizden bir müşavirlik firması ile irtibatlarının sağlanması talep edilmektedir. Duyuru ile ilgilenen üyelerimizin Abuja Ticaret Müşavirliği
(Tel: 00 234 803 648 89 81, E-Posta: abuja@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir.
5.2. Tunus / Sfax’ta hayata geçirilecek bir tramvay hattı kapsamında teknik müşavirlik hizmetleri alımı ihalesine ilişkin bilgiler http://www.transport.tn/fr/listoffre/ adresinde yer almaktadır. İhale için son teklif verme tarihi 06 Ekim 2017 olarak belirtilmiştir.
5.3. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
5.4.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
6. FIDIC Webinar- "Kentsel Sürdürülebilirlik Yönetimi" (ISO 37101 Standard) etkinliği 17 Ekim 2017 Salı günü, Orta Avrupa saati ile (Cenevre saati). 18: 00-19: 00 arasında düzenlenecektir. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için Italo Goyzueta (Tel: +41 22 799 49 09 E-mail: igoyzueta@fidic.org) ile iletişim sağlanması istenilmektedir.
7. Fransa’nın Paris kentinde iki yılda bir düzenlenen, inşaat malzemeleri fuarı Mondial Du Batiment-Batimat, bu yıl 6-10 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin www.batimat.com adresinden BMV2TCSCG kodunu kullanarak ön kayıt yaptırılması istenilmektedir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.