ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Azerbaycan’da Su Temini ve Sanitasyon Yatırım Programı – Danışmanlık Hizmetleri- Azerbaijan Water Supply and Sanitation Investment Program - Consulting Servicesihalesine ilişkin bilgiler
https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=03FF9F954E6A912FF24AF89C9A1EA176B4DEB491F1039229AD5C
CF101EB1C293&fromDER=Y&refresh_csrn=true
 
adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.    
2.1. Çek Cumhuriyeti-Ústí nad Labem: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Ústí nad Labem: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294709-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.2. Çek Cumhuriyeti-Olomouc: Insaat mühendisliği işleri için mühendislik tasarım hizmetleri- Czech Republic-Olomouc: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294608-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.3. Polonya-Zabrze: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Zabrze: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296229-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.4. Polonya-Orneta: İnşaat mühendisliği işleri için mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Orneta: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296002-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
2.5. Polonya Krakow: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Krakow: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295610-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.6. Polonya Kielce: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Kielce: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294912-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.7. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294910-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.8. Polonya: Varşova: İnşaat işlerinin kontrollüğü - Poland-Warsaw: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294902-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.9. Polonya-Białystok: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü - Poland-Białystok: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294897-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
2.10. Polonya-Kielce: İnşaat işlerinin kontrollüğü - Poland-Kielce: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294895-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
2.11. Polonya Ustrzyki Dolne: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Ustrzyki Dolne: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294894-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.12. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294874-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
3. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Bismil (Diyarbakır) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 16.08.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3349      
3.2. Demre (Antalya) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.08.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3350     
4. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
4.1. “10-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Taipei’de düzenlenecek 21st World Congress on Information Technology (21. Dünya Bilgi Teknolojileri Kongresi) kapsamında Tayvan’ın başkenti Taipei’de  “7. Türkiye- Tayvan İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri” düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 15 Ağustos 2017, Salı günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/432  adresinden kayıt yaptırmaları ve ziyaret ile ilgili detaylı bilgi için DEİK (Tülin Avcı, Tel: 0212 339 50 37, E-posta: tavci@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir. 
4.2. Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam etmekte olan EXPO 2017 Fuarı çerçevesinde, 10 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Ülke Günü etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) katkıları ile, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye-Kazakistan İş Forumu düzenlenecektir. Bu kapsamda 9-10 Ağustos 20107 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Astana ziyareti ve İş Forumu’na katılmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2017, Pazartesi günü saat 18:00’e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/430/9110 adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir. 
5. DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) ve Endonezya Bayındırlık Bakanlığı ortak organizasyonunda 23-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Endonezya, Bali’deDispute Board International Conference” etkinliği düzenlenecektir. Kayıt ve detay bilgi http://www.cvent.com/d/l5qsv1 adresinde yer almaktadır.
6. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
6.1. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
6.2. Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Koridor 5C otoyolunun Poprikuse-Zenica Kuzey (Donja Gracanica) bölümünün Vranduk-Ponirak alt bölümüne ilişkin olarak 18/07/2017 tarihinde ilan edilen;
5,3 km uzunluğundaki mezkur alt bölümün OFID (OPEC Fund for International Development) kredisi kapsamında 24 aylık inşaat süreci çerçevesinde ihale edilmesine karar verildiği, 18/09/2017, yerel saatle 12:00’a kadar ihale tekliflerini anılan İdare’ye iletebilecekleri bilgilerine yer verilmektedir. ihaleye ait detay bilgi http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob151.pdf adresinde yer almaktadır. Anılan projeye yönelik olarak ayrıca, mezkur İdare tarafından 18/07/2017 tarihinde “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmet Alımı Niyet Beyanı Daveti” ilan edilmiş olup, aday müşavirlik firmalarının 04/09/2017 yerel saatle 11:00’a kadar beyanlarını anılan İdare’ye iletebilecekleri bildirilmiştir. Söz konusu beyan daveti http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob150.pdf adresinde yer almaktadır.
6.3.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.
8. Resmi Gazete de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.