ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan, Troyan: Mühendislik hizmetleri tasarımı- Bulgaria-Troyan: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31916-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.2. Bulgaristan-Popovo: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Popovo: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31739-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.3. Bulgaristan-Gorna Oryahovitsa: Mimari ve ilgili hizmetler- Bulgaria-Gorna Oryahovitsa: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27789-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27775-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
1.5. Litvanya-Klaipėda: Açık alanlar için mimari hizmetler- Lithuania-Klaipėda: Architectural services for outdoor areas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32670-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.6. Litvanya-Panevėžys: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Panevėžys: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32659-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.7. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32652-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.8. Slovenya-Škofja Loka: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Slovenia-Škofja Loka: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3334-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
2. Pakistan Büyükelçiliği’nden Birliğimize iletildiğine göre,  Pencap Hükümeti Planlama ve Kalkınma Departmanı, birçok farklı alanda uygulanacak kalkınma projeleri için ön yeterlik sağlayabilecek firmaları belirlemek amacıyla firmalardan ilgi bildirimlerini talep etmektedir. Konuyla ilgilenen uluslararası firmaların 30 Ocak 2017 tarihine kadar online olarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. http://dgmepunjab.gov.pk/ adresinden “Download” bölümünden ulaşılacak sayfada hem konuya ait detay bilginin yer aldığı dokümana (http://dgmepunjab.gov.pk/wp-content/uploads/2017/01/EOI-2016_last-date-of-application-30.01.17.pdf ) hem de söz konusu projelere dair başvurular hakkında bilgiye (http://dgmepunjab.gov.pk/pre-qualification-documents/)  ulaşılabilmektedir. Firmaların ön yeterliklerinin 2018 yılı Haziran ayına kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından yayımlanan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Tacikistan: Buston Katı Atık Projesi - Fizibilite Çalışması- Tajikistan: Buston Solid Waste Project - Feasibility Study
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-67953.html     
3.2. Tacikistan: Vahdat Katı Atık Projesi - Fizibilite Çalışması- Tajikistan: Vahdat Solid Waste Project - Feasibility Study
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-67931.html
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
4.1. Sakarya Alt Havzaları (Polatlı-Haymana-Ilıca, Ankara Güneyi, Çubuk) Hidrojeolojik Etüt Raporu Yapılması danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 30.01.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8676
4.2. Kavak Regülatörü ve HES Projesine Ait Su Yapılarının Denetimi hizmet alımı  (İhale Tarihi:  16.02.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8681
5. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. Keçikalesi (Niğde) İçmesuyu Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 30.01.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3134        
5.2. Sart Mahallesi-Salihli (Manisa) Kanalizasyon Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 01.02.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3139
5.3. Aydıncık (Yozgat) Kanalizasyon Kesin Projesi Hizmet Alımı İşi (İhale Tarihi: 02.02.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3142       
5.4. Bulancak (Giresun) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.02.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3127
5.5. Seyitgazi (Eskişehir) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik işi, İmar Planı Yapılması Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.02.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3137
5.6. Yalova (Merkez) İçmesuyu Kesin Projesi (DY1,DY2,DY4 ve DY6 depo yerleri) Geoteknik Etüt Yapılması İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 20.02.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3144
6. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Karayolları 14 Bölge (Bursa) Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Parsel ve Güzergahların Taşınmaz Değerlemesi Danışmanlık İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi:28.02.2017)” ihalesine ilişkin bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1343/%C4%B0LAN.docx adresinde yer almaktadır.
7. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından, 17- 18 Mayıs 2017 tarihlerinde Viyana’da “İnşaatın Geleceği – Future of Building konferansı düzenlenecektir. Yapı ve mimari sektörlerinin, sektöre yakın teknoloji alanlarının, ARGE ve kamu temsilcileri 2017’de de Viyana’da bir araya gelip yapı endüstrisinin geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunacakları katılımın ücretsiz olduğu konferansa ait detaylı bilgi https://www.b2match.eu/building2017 adresinde yer almaktadır.

8. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
8.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
8.2. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
8.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
8.4. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.