ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
1.1. Kenya - Kapenguria ve Chepararia Kanalizasyon Projesi için Kavramsal Tasarım Hazırlama Danışmanlık Hizmetleri; Tasarım ve Yapım işleri için İhale Belgelerinin hazırlanması ve İşlerin Kontrollüğü- Kenya – Consultancy Services for Preparation of Conceptual Design, Tender Documents for Design and Build, and Supervision of the Design and Works for Kapenguria and Chepararia Sewerage Project
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Kenya_%E2%80%93_Consultancy_Services_for_Preparation_of_Conceptual_Design__Tender_Documents_for_Design_and_Build__and_Supervision_of_the_Design_and_Works_for_Kapenguria_and_Chepararia_Sewerage_Project.pdf
1.2. Kenya - Olkalou Belediyesi Kanalizasyon Projesinin Tasarım İncelemesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve Denetlenmesi için Danışmanlık Hizmetleri- Kenya – Consultancy Services for Design Review, Preparation of Tender Documents, and Supervision of Works for Olkalou Town Sewerage Project
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Kenya_%E2%80%93_Consultancy_Services_for_Design_Review__Preparation_of_Tender_Documents__and_Supervision_of_Works_for_Olkalou_Town_Sewerage_Project_.pdf
2. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Sindh Pakistan’da Fizibilite Çalışması ve Haydarabad Southern Bypass Yol Projesi İnşaatı Ayrıntılı Tasarım Danışmanlık Hizmetleri İşi- Sindh Pakistan Consultancy Services for Feasibility Study & Detailed Design of Construction of Hyderabad Southern Bypass Road Projectihalesine ilişkin bilgiler https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=D35B53E658198617E69DE6CB1915F1E31E9115289F4121581FD7BA8D7B1CC7B9&fromDER=Y&refresh_csrn=true adresinde yer almaktadır.
3. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
3.1.
Bulgaristan-Sofya: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Bulgaria-Sofia: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372760-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.2. Bulgaristan'ın Velingrad: Mühendislik hizmetleri- Bulgaria-Velingrad: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370548-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.3. Bulgaristan, Sofya: Mühendislik tasarım hizmetleri - Bulgaria-Sofia: Engineering design service
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368761-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
3.4. Çek Cumhuriyeti-Jihlava: Mimari, mühendislik ve ölçüm hizmetleri- Czech Republic-Jihlava: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375344-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
3.5. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375342-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                
3.6. Litvanya-Klaipėda: İnşaat kontrollük hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369542-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
3.7. Polonya, Bydgoszcz: Mühendislik hizmetleri- Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376272-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
3.8. Polonya-Marki: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü- Poland-Marki: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376193-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
3.9. Polonya: Zielonki: Mimari tasarım hizmetleri- Poland-Zielonki: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376190-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                 
3.10. Polonya-Katowice: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Katowice: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375948-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
4. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
"The 18th World Knowledge Forum" vesilesi ile DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi, KCCI (Korea Chamber of Commerce and Industry) ve KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) işbirliğinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Seul’de "Türkiye-Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı" düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/462/9204 linkinde yer alan online kayıt formunu doldurmaları istenmektedir. 
5. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
5.1. Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonundan (NIPC) Abuja Ticaret Müşavirliğimize iletilen yazıda, Minna (Nijer Eyaleti) ile Abuja Uluslararası Havaalanı arasında hafif raylı sistem inşa edilmek istendiği, bu kapsamda finansman temini dahil fayda / maliyet analizi, stratejiler, fonksiyonel gereksinimler, planlama, detaylı tasarım, proje yönetimi, inşaat yönetimi, araştırma, bakım ve operasyon, trafik simülasyonu alanlarında Nijer Eyalet Valiliği ile birlikte çalışacak ülkemizden bir müşavirlik firması ile irtibatlarının sağlanması talep edilmektedir. Duyuru ile ilgilenen üyelerimizin Abuja Ticaret Müşavirliği
(Tel: 00 234 803 648 89 81, E-Posta: abuja@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir.
5.2. Tunus / Sfax’ta hayata geçirilecek bir tramvay hattı kapsamında teknik müşavirlik hizmetleri alımı ihalesine ilişkin bilgiler http://www.transport.tn/fr/listoffre/ adresinde yer almaktadır. İhale için son teklif verme tarihi 06 Ekim 2017 olarak belirtilmiştir.
5.3. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
5.4.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
6. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
6.1.  “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.
Konferans ait program detayları http://fidic2017.org/sites/default/files/atoms/files/jakarta_2017_-_updated_programme_1_sept.pdf adresinde, Konferans sponsor broşürü ise http://fidic2017.org/sites/default/files/atoms/files/sponsorship_brochure_jakarta_201708.pdf  adresinde yer almaktadır.
6.2. FIDIC Webinar- "Kentsel Sürdürülebilirlik Yönetimi" (ISO 37101 Standard) etkinliği 17 Ekim 2017 Salı günü, Orta Avrupa saati ile (Cenevre saati). 18: 00-19: 00 arasında düzenlenecektir. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için Italo Goyzueta (Tel: +41 22 799 49 09 E-mail: igoyzueta@fidic.org) ile iletişim sağlanması istenilmektedir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.