ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan-Pomorie: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Pomorie: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65267-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.2. Bulgaristan-Septemvri: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Bulgaria-Septemvri: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65205-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.3. Çek Cumhuriyeti-Pardubice: Mimari, mühendislik ve haritacılık hizmetleri- Czech Republic-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71025-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.4. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70871-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
1.5. Litvanya-Šilutė: Mimarlık ve ilgili hizmetler- Lithuania-Šilutė: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71924-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.6. Litvanya-Ukmergė: Mimarlık ve ilgili hizmetler- Lithuania-Ukmergė: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71915-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.7. Litvanya-Jurbarkas: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Lithuania-Jurbarkas: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69779-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.8. Poland-Warsaw: İnşaat kontrollük hizmetleri- Poland-Warsaw: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71540-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.9. Polonya Sosnowiec: Mühendislik tasarım hizmetleri  - Poland-Sosnowiec: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71021-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.10. Polonya-Gdansk: Proje ve belgelerin denetimi- Poland-Gdansk: Supervision of project and documentation
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70868-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan “Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları Merkezi Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı
(İhale Tarihi: 28.02.2017)   ihale ile ilgili bilgiler https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3173 adresinde yer almaktadır.
3. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
3.1. “Türkiye-Bahreyn İş Konseyi”, 1 Mart 2017, Ankara: 2 – 3 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Türkiye – Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon KEK Toplantısı vesilesiyle, Türkiye – Bahreyn İş Konseyi tarafından 1 Mart 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel’de Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı gerçekleştirilecektir. İş forumuna katılmak isteyen üyelerimizin 27 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/350/8314 adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.
3.2. Afganistan I. RECCA İş Forumu, 1 Mart 2017, İstanbul: RECCA çerçevesinde özel sektör için bir işbirliği platformu oluşturmak ve bölgede iş dünyasının önde gelenlerini bir araya getirmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda I. RECCA İş Forumu 1 Mart 2017 tarihinde InterContinental İstanbul Otel’inde gerçekleştirilecektir. İş forumuna katılmak isteyen üyelerimizin 27 Şubat 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/337/8141 adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.