ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Malavi - Sulama Şemalarının Tasarım İncelemesi ve Kontrollüğü - Malawi - Design Review and Supervision of Irrigation Schemes ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_-_Malawi_-_Design_review_and_supervision_of_irrigation_schemes_-_AIYAP.pdf   adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Plovdiv: Mimari tasarım hizmetleri- Bulgaria-Plovdiv: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235057-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.2. Bulgaristan-Silistra: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Silistra: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234996-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.3. Bulgaristan-Sofya: İnşaatla ilgili hizmetler- Bulgaria-Sofia: Construction-related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233896-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237304-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.5. Çek Cumhuriyeti-Zlín: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Zlín: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237263-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.6. Lithuania-Vilnius: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238581-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.7. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238521-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.8. Polonya Bydgoszcz: Mühendislik hizmetleri- Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237175-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.9. Polonya-Łódź: İnşaat işlerinin kontrollüğü- Poland-Łódź: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237153-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.10. Polonya-Krakow: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Krakow: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235893-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
3.1. Sivas Divriği Ürük Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi  (İhale Tarihi: 10.07.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8893    
3.2. Bursa Yenişehir İncirli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 10.07.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8873    
3.3. Antalya Manavgat Beşkonak Barajı ve HES - Lalelibükü Barajı ve HES Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti Alımı (İhale Tarihi: 11.07.2017 )  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8875     
3.4. Mersin Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 11.07.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8886   
3.5. Sivas Altınyayla Taşlıhöyük Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi  (İhale Tarihi: 13.07.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8895
3.6. Adana-Misis 1.Merhale Projesi Pompaj Sulaması Rehabilitasyonu Teknik Rapor Ve Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 13.07.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8884    
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Hasköy (Muş) İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 10.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3302      
4.2. Adaklı (Bingöl) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 11.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3291    
5. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
5.1. Türkiye-Macaristan İş Forumu, 30 Haziran 2017, Ankara: Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)’nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel’de “Türkiye-Macaristan İş Forumu” düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine  kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/413/8871 adresinden kayıt yaptırmaları ve avans ödemesini yatırmaları istenmektedir.
5.2. 10-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Taipei’de düzenlenecek 21st World Congress on Information Technology (21. Dünya Bilgi Teknolojileri Kongresi) kapsamında Tayvan’ın başkenti Taipei’de  “7. Türkiye- Tayvan İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri” düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimizin DEİK (Tülin Avcı, Tel: 0212 339 50 37, E-posta: tavci@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir. 
5.3. 12 Temmuz 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun başkanlığında Hanoi’de düzenlenecek 7. Dönem KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Toplantısı kapsamında 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hanoi’de “Türkiye-Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımlarıyla CEO Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimizin DEİK (Ecem Mirzaloğlu, Tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir.
6. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
6.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
6.2.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
7. TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bildirildiği üzere 7-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne yönelik iş adamları heyeti düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin
5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=194387C6175207C617CE67C61B3507C6_EA6_6E0 adresinden kayıt yaptırmaları ve avans ödemesini yatırmaları istenmektedir.  
8. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’ın erken kayıt işlemi 30 Haziran 2017 tarihine kadar http://fidic2017.org/en/registration adresinden gerçekleştirilecektir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.