ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Pakistan- Ara Kentler İyileştirme Projesi - Mühendislik ve İnşaat Kontrollüğü için Danışmanlık Hizmetleri İşiPakistan- Intermediate Cities Improvement Project- Consulting Services for Engineering and Construction Supervision ihalesine ilişkin bilgiler https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=64DFD4EB28E6F732C518556D8E4BD2F67DE7AF688C556E55E4533A091F91FB6D&fromDER=Y&refresh_csrn=true adresinde yer almaktadır.    
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaristan-Sofya: Mühendislik tasarım hizmetleri - Bulgaria-Sofia: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128478-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.2. Bulgaria-Lovech: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Lovech: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126100-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.3. Litvanya-Kaunas: Mühendislik tasarım hizmetleri - Lithuania-Kaunas: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121705-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.4. Polonya-Varşova: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129028-2018:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.5. Polonya-Gdansk: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Gdansk: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128397-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
2.6. Polonya-Łódź: Mimari tasarım hizmetleri - Poland-Łódź: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128230-2018:TEXT:EN:HTML&src=0                  
2.7. Slovenya-Ljubljana: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128337-2018:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.8. Slovenya-Celje: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Slovenia-Celje: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128238-2018:TEXT:EN:HTML&src=0                .
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan Ukrayna: Kharkiv Metro Genişletme Projesi-  Ukraine: Kharkiv Metro Extension Project ihalesine ilişkin bilgiler
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180209c.html adresinde yer almaktadır.
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. 
4.1. Yolalan (Bitlis) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 27.03.2018) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3515
4.2. Sungu (Muş) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 28.03.2018) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3514
4.3. Elazığ (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 06.04.2018) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3512 
5. AKATED- Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından 29-31 Mart 2018 tarihlerinde 4. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu  İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir. TürkMMMB üyelerine forum kayıt ücreti üzerinden %20 indirim sağlanacak olan etkinliğe ait detaylı bilgi https://www.waterlossforum.org/ adresinde yer almaktadır.      
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
6.1. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Geliştirme Ajansı işbirliğiyle 2 Nisan 2018 Pazartesi günü Wyndham Grand Levent Otel’de “Türkiye – Bulgaristan İş Forumu” T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov’un onurlandırmalarıyla gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin Avrupa Pazarına erişimi açısından en düşük maliyetleri sunan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki işbirliği ve ekonomik hareketliliğe önemli katkı sağlayacak “Türkiye – Bulgaristan İş Forumu’na”  katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/628/10520  kayıt formunu eksiksiz tamamlayarak en geç 28 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar iletmeleri istenmektedir.   
6.2. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazbir ve Elder’in destekleriyle gerçekleşmekte olan, Birleşik Krallık’ın ülke partneri olduğu “6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı” 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt www.icsgistanbul.com adresinde yer almaktadır. 
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
7.1. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
7.2. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
7.3. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana destekleyicisi olduğu, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER – www.komurder.org) tarafından organize edilen “Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı” (www.cleancoalsummit.org) “Enerjide Bağımsız bir Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası” amacıyla 10-11 Nisan 2018’ de Pullman İstanbul Airport Hotel & Convention Center’ da ikinci kezgerçekleşecektir. Derneğimizin referansıyla katılım sağlanması durumunda üye firmalarımıza özel tüm iş ortaklığı modellerinde %15 oranında indirim yapılacağı belirtilen etkinliğe ait detaylı bilgi için:
Özge KIRLI: 0312 424 00 19 0534 088 8261 ozge@cleancoalsummit.org iletişim sağlanması istenmektedir.
9. TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından duyurulan TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir. Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Programda yer almak isteyen üyelerimizin başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkteki firma başvuru formunu 30 Nisan 2018  tarihine kadar doldurmaları istenmektedir. Program hakkında detaylı bilgiler, tanıtım videoları ve firma deneyimleri ise http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html adresinde yer almaktadır.
10. TÜYAP-Tüm Fuarcılık Yapım tarafından düzenlenen “Konya Gayrimenkul Fuarı ve İnşaat Fuarı” 19- 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecektir. Fuara ilişkin detaylı bilgi http://konyagayrimenkulfuari.com/ adresinde yer almaktadır.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Linkedln Hesabı: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Linkedln hesabı oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” hesabına katılmak isteyen üyelerimizin, www.linkedin.com/in/turkmmmb bağlantısından hesaba ulaşarak katılım sağlamaları beklenmektedir.