ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan-Pazardzhik: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Pazardzhik: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17732-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.2. Bulgaristan-Novi pazar: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Novi pazar: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11886-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.3. Bulgaristan-Pomorie: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Pomorie: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8602-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.4. Çek Cumhuriyeti-Blansko: Şehir planlama ve peyzaj mimarlık hizmetleri - Czech Republic-Blansko: Urban planning and landscape architectural services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14840-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.5. Çek Cumhuriyeti-Zlín: Mimari, mühendislik ve ölçüm hizmetleri - Czech Republic-Zlín: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14820-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.6. Litvanya-Plungė: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Plungė: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18721-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.7. Polaonya-Bydgoszcz: İnşaat kontrollük hizmetleri - Poland-Bydgoszcz: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17874-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2. Pakistan Büyükelçiliği’nden Birliğimize iletildiğine göre,  Pencap Hükümeti Planlama ve Kalkınma Departmanı, birçok farklı alanda uygulanacak kalkınma projeleri için ön yeterlik sağlayabilecek firmaları belirlemek amacıyla firmalardan ilgi bildirimlerini talep etmektedir. Konuyla ilgilenen uluslararası firmaların 30 Ocak 2017 tarihine kadar online olarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. http://dgmepunjab.gov.pk/ adresinden “Download” bölümünden ulaşılacak sayfada hem konuya ait detay bilginin yer aldığı dokümana (http://dgmepunjab.gov.pk/wp-content/uploads/2017/01/EOI-2016_last-date-of-application-30.01.17.pdf ) hem de söz konusu projelere dair başvurular hakkında bilgiye (http://dgmepunjab.gov.pk/pre-qualification-documents/)  ulaşılabilmektedir. Firmaların ön yeterliklerinin 2018 yılı Haziran ayına kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan “Belarus Su Sektörü - Orsha Atıksu Projesi: Mühendislik, Tasarım ve Sözleşme Kontrollüğü içeren Proje Uygulama Desteği - Belarus Water Sector – Orsha Wastewater Project: Project Implementation Unit Support incl. Engineering, Design and Contracts Supervision ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-49790.html adresinde yer almaktadır.
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
4.1. İzmir - Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi:  23.01.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8631
4.2. Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı danışmanlık hizmeti iş (İhale Tarihi: 26.01.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8676
5. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. İyidere (Rize) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi Hazırlanması İşi Hizmet Alımı  (İhale Tarihi: 26.01.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3130        
5.2. İğneada (Kırklareli) İçmesuyu Paket ArıtmaTesisi Ön Çalışmaları,Su Alma Yapısı, İsale Hattı ve Depo Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 02.02.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3135       
5.3. Derepazarı (Rize) İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı ve İmar Planına esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Yapımı İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 06.02.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3121
5.4. Kelkit (Gümüşhane) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 10.02.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3133        
5.5. Elmadağ (Aşağıkamışlı, Edige, Deliler, Karacahasan, Kuşçuali, Taburlar, Yukarıkamışlı Mahalleleri) (ANKARA) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita ve Jeolojik Jeoteknik Yapılması işi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 13.02.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3129       
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen “Ürdün’ün güneyindeki Akabe şehrinde yapılacak yeni liman projesine ilişkin ihale duyurusu” aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
T.C. Amman Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, The Jordan Times gazetesinde, Ürdün’ün güneyindeki Akabe şehrinde yapılacak yeni liman projesine ilişkin ihale duyurusu paylaşıldığı bildirilmiştir. Üst düzey yerel bir teknik müşavirlik firması ile ortaklık şartının arandığı ihale ile ilgilenen üyelerimizin ayrıntılı bilgi için Ticaret Müşaviri Sn. Nil Gökçe (e-mail: amman@ekonomi.gov.tr, Tel: +962 6 5521428)  ile iletişime geçmeleri istenmektedir. 
7. Ekonomi Bakanlığı’ndan Birliğimize iletildiğine göre,
Tiran Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Arnavutluk’un güneyindeki turizm bölgelerine yakın bir şehirde yeni havalimanının inşaatına 2018 yılında başlanacağının duyurulduğu açıklamada projenin fizibilite ve diğer hazırlık çalışmaları için hükümet tarafından 4 milyon dolar ayrıldığı belirtilmiştir. Projeye ile ilgilenen üyelerimizin, Tiran Ticaret Müşavirliği (e-mail: tiran@ekonomi.gov.tr, kayah@ekonomi.gov.tr Tel: 00 355 4/ 227 19 27, 00 355 4/225 65 48)  ile iletişime geçmeleri istenmektedir. 
8. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers)
tarafından düzenlenen “FIDIC Genç Profesyoneller Yönetimi Eğitim Programı - FIDIC Young Professional Management Training Program (YPMTP) etkinliği ile ilgili detay bilgiler http://us2.campaign-archive2.com/?u=b2d4de85982c2d1149046b241&id=23b600ddac&e=7bdfc564c5 adresinde yer almaktadır.
9. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.