ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1. Çek Cumhuriyeti-Teplice: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Teplice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26104-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
1.2. Çek Cumhuriyeti-Prag: İnşaat kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Building-inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25806-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
1.3. Litvanya-Klaipėda: İnşaat kontrollük hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27052-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
1.4. Litvanya-Klaipėda: Binalar için mimari hizmetler- Lithuania-Klaipėda: Architectural services for buildings
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25795-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
2. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan  “Belgrad Su - Finansal ve Operasyonel Performans İyileştirme Programı- Danışmanlık Hizmetleri- Belgrade Water- Financial and Operational Performance Improvement  Programme- Consultancy Services  ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/belgrade-water-fopip.html adresinde yer almaktadır.
3. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen DEİK Küresel Gazetesi Ocak 2018 https://www.deik.org.tr/uploads/kuresel-ocak-2018.pdf adresinde yer almaktadır.
4. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
4.1. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
4.2. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
4.3. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
5. EFCA-Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu tarafından iletilen, Avrupa Teknik Müşavirlik sektörüne ilişkin 2017 sonbahar raporu http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/Report%20EFCA%20Barometer_Autumn%202017.pdf adresinde yer almaktadır.
6. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
6.1. Ekonomi Bakanlığı’na Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir yazıda; Kuveytli makamlarca Büyükelçiliğe yapılan bilgilendirmede, Kuveyt’te 13 Şubat 2018 tarihinde Irak’ın Yeniden İmarı ve Kalkınması etkinlikleri kapsamında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Irak Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Komisyonu, Dünya Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu işbirliğinde bir yatırım forumu düzenleneceği, forumda Irak’ın fizibilite çalışmaları ve lisansları hazır durumda bulunan 85 milyar dolar büyüklüğünde 60 projeyi yatırımcılara sunacağı belirtilmektedir. Büyükelçiliğimize iletilen bilgilendirme notu ilişikte gönderilmekte olup etkinliğe katılım ve konferans detaylarına http://kuwaitchamber.org.kw/KICRI/  bağlantısından ulaşılabilmektedir.
6.2. 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren işadamlarımızın Çin’de ile ticari vize konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, bu ülkede ticari faaliyette bulunan, bu ülkede gerçekleştirilen fuar, forum, seminer türü etkinliklere katılmak isteyen işadamlarının şikayetleri üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın girişimlerde bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde yer alan habere göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’den Çin’e yönelik yapılacak vize başvurularında online sisteme geçildiği, e-vize uygulamasına başlandığı ve M kodlu ticari vize başvurularında bir örneğinin www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/M_Tipi_Vize.pdf  adresinde yer alan uygulamanın başlatıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Çin’e yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde yapılmış olan değişiklikler ile ilgili Çin tarafında yayımlanmış İngilizce metnin bir örneği ekte sunulmakta olup, özetle M kodlu ticari vize temini için Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyeliklerini ispatlayanlardan ilave bir davet mektubu istenmeyeceği Çin’de bulunan bir firmadan davet mektubu temin etmelerinin yeterli olacağı bildirilmiştir.
6.3. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı doküman www.tmmmb.org.tr//images/Duyurular/YollananDosya1.pdf adresinde yer almaktadır.
6.4. Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyalet Hükümeti tarafından 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde eyaletin başkenti Lucknow’da “Uttar Pradesh Yatırımcılar Zirvesi" düzenleneceği belirtilerek anılan hükümet yetkililerince söz konusu zirve hakkında Hindistan'da mukim diplomatik temsilciliklere yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısına katılım sağlandığı ifade edilmektedir. Etkinliğe ilişkin bilgi notu http://www.upinvestorssummit.com adresinde yer almaktadır.
6.5. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıda 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki destek kalemlerinden yararlanmak isteyen firmaların, destek için sundukları evrakları 15 Mart 2018 tarihinden itibaren Bakanlığa e-imzalı olarak, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığa yapılacak standart türdeki KEP iletilerinde, Bakanlığın ön koşuluna uygun (e-imzalı olarak sunulacak dokümanlar pdf formatında hazırlanarak 5070’e göre e-imza ile imzalanmalı ve e-imzalı dokümanların dosya uzantıları .pdf veya .pdf.imz olması gerekmektedir) olarak hazırlanan e-imzalı dokümanların, EBYS üzerinde e-imza doğrulama (imzanın kime ait olduğu, ne zaman imzaladığı, e-imza anında geçerli bir sertifikası ile imzalanıp imzalanmadığı bilgilerini içerir) işlemine tabi tutulacağı bildirilmiştir. Böylece, Bakanlığın EBYS programı üzerinde iş akışına giren bu tür evraklar, iş akışı silsilesinde yer alan personeller tarafından e-imza doğrulama işlemine tabi tutulacak ve sonuçlar sistem üzerinde görüntülenebilecektir. Firmalar, 1 Nisan’a kadar hem yeni hem de eski yönteme göre (posta vb.) Bakanlığa başvuru yapabileceklerdir.  1 Nisan 2018 tarihi itibariyle ise sadece yukarıda belirtilen yöntemle yapılacak başvurular dikkate alınacaktır.
6.6. Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda Fas’ta uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas hükümetinin 12.01.2018 tarihinde yaptığı açıklama kapsamında 15.01.2018 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmiştir. Normalde %+0.3 ile %-0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi’nin 15.01.2018 tarihinden itibaren %+2.5 ile %-2.5 dalgalanmasına izin verileceği iletilmiştir.
7. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1)