ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Angola - Ambriz, Porto Amboim, Moçamedes ve Tombua Sahil Kasabaları Atık Su Yönetimi Çalışması Danışmanlık Hizmeti- Angola - Consultancy Service for Coastal Towns Waste Water Management Study for Ambriz, Porto Amboim, Moçamedes and Tombua Towns ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Angola_-_Consultancy_Service_for_Coastal_Towns_Waste_Water_Management_Study_for_Ambriz__Porto_Amboim__Mo%
C3%A7amedes_and_Tombua_Towns__CO10B-ISSUWSSSD_.pdf
 adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Varna: İnşaat kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Varna: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361085-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.2. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri - Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364629-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.3. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364618-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: İnşaat mühendislik işleri için mühendislik tasarım hizmetleri - Czech Republic-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363253-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.5. Polonya, Bydgoszcz: Mühendislik hizmetleri - Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363627-2017:TEXT:EN:HTML&src=0               
2.6. Slovenya-Krško: Mühendislik hizmetleri - Slovenia-Krško: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361094-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından yayımlanan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Kazakistan: Vostochniy Projesi - Proje Uygulama Desteği, Mühendislik Hizmetleri ve Sözleşme Denetimi-Danışmanlık hizmetleri- Kazakhstan: Vostochniy Project - Project Implementation Support, Engineering Services and Contract Supervision- Consultancy Services
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-70664.html      
3.2. Karadağ: Altyapı Acil Rehabilitasyon Projesi II- Danışmanlık hizmetleri- Montenegro: Infrastructure Emergency Rehabilitation Project II- Consultancy Services                           
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170825b.html
4. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
4.1. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği)  ve THY (Türk Hava Yolları) işbirliğinde, 08-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Benin Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne yönelik bir ticari heyet programı düzenlenecek olup; Kotonu ve Abidjan şehirlerini kapsayacak ziyarette; seminerler, ikili iş görüşmeleri ve kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede; azami 20 katılımcıdan oluşacak ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin 20 Eylül 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/454/9032 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak, ödeme dekontunu DEİK’e (Saadet Gülmez, E-Posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 61) iletmeleri istenmektedir.
4.2. "The 18th World Knowledge Forum" vesilesi ile DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi, KCCI (Korea Chamber of Commerce and Industry) ve KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) işbirliğinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Seul’de "Türkiye-Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı" düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/462/9204 linkinde yer alan online kayıt formunu doldurmaları istenmektedir. 
5. LegalPlus tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan yarım günlük tahkim eğitim programı “International Arbitration Roadshow” a ait detaylı bilgi https://istac.org.tr/26-eylul-2017-international-arbitration-roadshow/ adersinde yer almaktadır.
6. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
6.1. Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonundan (NIPC) Abuja Ticaret Müşavirliğimize iletilen yazıda, Minna (Nijer Eyaleti) ile Abuja Uluslararası Havaalanı arasında hafif raylı sistem inşa edilmek istendiği, bu kapsamda finansman temini dahil fayda / maliyet analizi, stratejiler, fonksiyonel gereksinimler, planlama, detaylı tasarım, proje yönetimi, inşaat yönetimi, araştırma, bakım ve operasyon, trafik simülasyonu alanlarında Nijer Eyalet Valiliği ile birlikte çalışacak ülkemizden bir müşavirlik firması ile irtibatlarının sağlanması talep edilmektedir. Duyuru ile ilgilenen üyelerimizin Abuja Ticaret Müşavirliği
(Tel: 00 234 803 648 89 81, E-Posta: abuja@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir.
6.2. Tunus / Sfax’ta hayata geçirilecek bir tramvay hattı kapsamında teknik müşavirlik hizmetleri alımı ihalesine ilişkin bilgiler http://www.transport.tn/fr/listoffre/ adresinde yer almaktadır. İhale için son teklif verme tarihi 06 Ekim 2017 olarak belirtilmiştir.
6.3. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
6.4.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.
Konferans ait program detayları http://fidic2017.org/sites/default/files/atoms/files/jakarta_2017_-_updated_programme_1_sept.pdf adresinde, Konferans sponsor broşürü ise http://fidic2017.org/sites/default/files/atoms/files/sponsorship_brochure_jakarta_201708.pdf  adresinde yer almaktadır.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.