ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Sudan Ülke Ofisi için projenin tasarımında ve denetiminde mimari ve mühendislik hizmetlerinin sağlanması - Consulting Firms - The provision of architectural and engineering services in the design and supervision of the project to outfit the Sudan Country Office ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Cote_d%E2%80%99Ivoire_-_Consulting_Firms_-_The_provision_of_architectural_and_engineering_services_in_the_design_and_supervision_of_the_project_to_outfit
_the_Sudan_Country_Office_-_COSD.pdf
  
adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Primorsko: İnşaat ile ilgili hizmetler- Bulgaria-Primorsko: Construction-related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323867-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.2. Bulgaristan-Peshtera: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Peshtera: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322018-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.3. Bulgaristan-Pleven: İnşaat mühendisliği danışmanlık hizmetleri- Bulgaria-Pleven: Civil engineering consultancy services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321966-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.4. Çek Cumhuriyeti-Jihlava: Mimari, mühendislik ve etüt hizmetleri- Czech Republic-Jihlava: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325599-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.5. Çek Cumhuriyeti-Pardubice: Mimari ve ilgili hizmetler- Czech Republic-Pardubice: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325593-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.6. Litvanya-Klaipėda: Açık alanlar için mimari hizmetler- Lithuania-Klaipėda: Architectural services for outdoor areas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325699-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.7. Litvanya-Vilnius: Mimari ve ilgili hizmetler- Lithuania-Vilnius: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317264-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.8. Polonya, Jaworzno: Mekanik ve elektrik mühendisliği hizmetleri- Poland-Jaworzno: Mechanical and electrical engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326109-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.9. Polonya-Hrubieszów: İnşaat işleri kontrollüğü- Poland-Hrubieszów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325698-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
2.10. Polonya-Białystok: Mimari tasarım hizmetleri- Poland-Białystok: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325694-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.11. Poland-Stary Sącz: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Stary Sącz: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325583-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.12. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325507-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.13. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325569-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Yol Geçişleri Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 25.08.2017)” ihalesine ilişkin bilgiler
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8955 adresinde yer almaktadır.    
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Alaşehir (Manisa) Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.09.2017)ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3367 adresinde yer almaktadır.         
5. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Üstyapı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Kapsamında muhtelif işlerin yaptırılması hizmet alımı (İhale Tarihi: 21.08.2017)ihalesine ilişkin bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1445/%C4%B0LAN.docx adresinde yer almaktadır. 6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
6.1. Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından 8 – 9 Ekim 2017 tarihlerinde Manama’ya bir heyet ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyaret kapsamında belirtilen tarihlerde Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de katılımları ile Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı ve ikili görüşmeler düzenlenecektir. Etkinliklere katılmak isteyen üyelerimizin 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/440/9195  adresinden kayıt yaptırmaları ve 800 ABD Doları katılım ücretini ödemeleri istenmektedir. 
6.2. DEİK/Türkiye-Bahreyn  İş Konseyi ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile, Türk İş Dünyası’nı Bahreyn’deki iş imkanları ve yatırım fırsatlarına dair bilgilendirmek amacı ile 7 Eylül 2017 tarihinde Albaraka Türk Genel Merkezi’nde “Bahreyn Ülke Günü Etkinliği” gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 29 Ağustos 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/444/9114 adresinden kayıt gerçekleştirmeleri istenmektedir.
6.3. DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi tarafından 3 Ağustos 2017, Perşembe günü Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar, Mohamed Elsayed, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği 1. Sekreteri Taghareed El Goweily, DEİK/Türkiye Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu ve Mısır’da yatırımı bulunan Türk firmalarından temsilcilerin katılımı ile Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Mısır ile ikili ticarette, yatırımlarda ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili karşılaşılan engellerin tartışıldığı toplantıda; mevcut sorunların ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan Türk firmaların belirlenerek konunun takibi için Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede; Mısır ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan firmaların belirlenmesi amacıyla, 24 Ağustos 2017, Perşembe günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/449 bağlantısında bulunan değerlendirme anketinin doldurulması istenmektedir.
7. LegalPlus tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan yarım günlük tahkim eğitim programı “International Arbitration Roadshow” a ait detaylı bilgi https://istac.org.tr/26-eylul-2017-international-arbitration-roadshow/ adersinde yer almaktadır.
8. DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) ve Endonezya Bayındırlık Bakanlığı ortak organizasyonunda 23-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Endonezya, Bali’deDispute Board International Conference” etkinliği düzenlenecektir. Kayıt ve detay bilgi http://www.cvent.com/d/l5qsv1 adresinde yer almaktadır.
9. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
9.1. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
9.2. Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Koridor 5C otoyolunun Poprikuse-Zenica Kuzey (Donja Gracanica) bölümünün Vranduk-Ponirak alt bölümüne ilişkin olarak 18/07/2017 tarihinde ilan edilen; 5,3 km uzunluğundaki mezkur alt bölümün OFID (OPEC Fund for International Development) kredisi kapsamında 24 aylık inşaat süreci çerçevesinde ihale edilmesine karar verildiği, 18/09/2017, yerel saatle 12:00’a kadar ihale tekliflerini anılan İdare’ye iletebilecekleri bilgilerine yer verilmektedir. ihaleye ait detay bilgi http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob151.pdf adresinde yer almaktadır. Anılan projeye yönelik olarak ayrıca, mezkur İdare tarafından 18/07/2017 tarihinde “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmet Alımı Niyet Beyanı Daveti” ilan edilmiş olup, aday müşavirlik firmalarının 04/09/2017 yerel saatle 11:00’a kadar beyanlarını anılan İdare’ye iletebilecekleri bildirilmiştir. Söz konusu beyan daveti http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob150.pdf adresinde yer almaktadır.
9.3.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
10. YURTBAY Seramik tarafından düzenlenen “Doğadan Sanata Sen Tasarla 5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” yarışmasının son katılım tarihi 30.11.2017 olarak belirtilmiştir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://dogadansanatasentasarla.com/ adresinde yer almaktadır.
11. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.