ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Kenya’da Sürdürülebilir Şehirler ve Sanitasyon Projesi kapsamında - Fizibilite çalışması, detaylı tasarım ve ihale belgelerinin hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri - Kenya - Consulting services- feasibility study, detailed design and preparation of tender documents for two-rivers dam and expansion of SOSIANI water treatment works - Sustainable Towns Water Supply and Sanitation Program ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Kenya_-_Consulting_services_for_feasibility_study__detailed_design_and_preparation_of_tender_documents_for_two-rivers_dam_and_expansion_of_SOSIANI_water_treatment_works_-_Sustainable_Towns_Water_Supply_and_Sanitation_Program.pdf  adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Radnevo: Mimarlık, mühendislik ve etüd hizmetleri - Bulgaria-Radnevo: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229727-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.2. Bulgaristan-Pleven: İnşaat projesi yönetim hizmetleri - Bulgaria-Pleven: Construction project management services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227747-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.3. Bulgaristan-Stara Zagora: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Stara Zagora: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227787-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.4. Bulgaristan-Ruse: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Ruse: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227685-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.5. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227691-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.6. Litvanya-Vilnius: Mimarlık ve ilgili hizmetler - Lithuania-Vilnius: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228590-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.7. Litvanya-Vilnius: Karayolları mühendislik hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Highways engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226731-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.8. Litvanya-Naujoji Akmenė: Mühendislik tasarım hizmetleri - Lithuania-Naujoji Akmenė: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222286-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.9. Litvanya-Gargždai: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Gargždai: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222282-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.10. Polonya: Varşova: İnşaat işleri kontrollük hizmetleri - Poland-Warsaw: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230327-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.11. Polonya Białystok: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Białystok: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229816-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.12. Slovenya-Kranj: İnşaat kontrollük hizmetleri - Slovenia-Kranj: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219568-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.13. Slovenya-Krško: İnşaatla ilgili hizmetler - Slovenia-Krško: Construction-related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218085-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.14. Slovenya-Ljubljana: Mühendislik tasarım hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217347-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Akşehir Gölü Kıyı Şeridi Fotogrametrik Harita Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 12.07.2017)”  ihalesine ilişkin bilgiler http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8857 adresinde yer almaktadır.   
4. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Tacikistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Belediye Altyapı Programı: Mühendislik, Tasarım ve Sözleşme Kontrollüğü Danışmanlığı içeren Proje Uygulama Birimi Desteği (Katı Atık Sektörü) Municipal Infrastructure Programme in the Republic of Tajikistan and the Kyrgyz Republic: PIU Support including Engineering, Design and Contracts Supervision Consultancy Framework - Solid Waste Sector
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69514.html
4.2. Ürdün: Ain Ghazal Atıksu Projesi - Detaylı Tasarım, Satın Alma Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri- Jordan: Ain Ghazal Wastewater Project - Detailed Design, Procurement Support and Construction Supervision
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-69500.html  
5. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. Kınık (Tokat) İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 22.06.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3299     
5.2. Çayeli (Rize) Dolgu İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 04.07.2017) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3300
5.3. Kavak (Samsun) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 05.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3289   
5.4. Ekinözü (Kahramanmaraş) İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.07.2017) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3295    
5.5. Şavşat (Artvin) İlave İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3306
6. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
6.1. Balıkesir-Edremit Yolu Evciler Varyantı Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 17.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1431/%C4%B0LAN.docx
6.2. Zara-Geminbeli-Suşehri Devlet Yolu (Bozkır Tüneli) Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 19.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1430/%C4%B0LAN.docx      
6.3. Aydıncık-Eymir-Sorgun İl Yolu (Km:0+000-42+750) Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretimi hizmet alımı (İhale Tarihi: 21.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1429/%C4%B0LAN.docx  
6.4. Karayolları 11 Bölge (VAN) Müdürlüğü Hakkari-(Hakkari-Van) İl Sınırı Yolu T4 Tüneli (Km: 28+460-29+200) Etüt ve Proje Danışmanlık İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 31.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1432/%C4%B0LAN.docx       
7. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
7.1. Türkiye-Macaristan İş Forumu, 30 Haziran 2017, Ankara: Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)’nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel’de “Türkiye-Macaristan İş Forumu” düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine  kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/413/8871 adresinden kayıt yaptırmaları ve avans ödemesini yatırmaları istenmektedir.
7.2. Mozambik Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Silva Armando Dunduro’nun İstanbul ziyareti vesilesiyle 22 Haziran 2017, Perşembe günü 16:00-18:00 saatleri arasında DEİK Ofisi, River Plaza’da Mozambik’te turizm sektörüne ilişkin yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 20 Haziran 2017, Salı günü mesai bitimine  kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/417/8945 adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
8.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
8.2. 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu’nun ‘Asya Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin Desteklenmesi’ temasıyla düzenleneceği kaydedilmektedir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://bcmongolia.org/events/read/2nd-annual-bcm-summit-june-19-20-2017 adresinde yer almaktadır.
9. TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bildirildiği üzere 7-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne yönelik iş adamları heyeti düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=194387C6175207C617CE67C61B3507C6_EA6_6E0 adresinden kayıt yaptırmaları ve avans ödemesini yatırmaları istenmektedir.  
10. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’ın erken kayıt işlemi 30 Haziran 2017 tarihine kadar http://fidic2017.org/en/registration adresinden gerçekleştirilecektir.
11. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
11.1. Avrupa Birliği Bakanlığı, Açık bulunan 1.derece kadrolu Müsteşarlığa, İzzet Selim YENEL,
11.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Açık bulunan 1.derece kadrolu  Bakanlık Müşavirliğine, Dr. Zafer DEMİRCAN,
11.3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Açık bulunan 1.derece kadrolu  Bakanlık Müşavirliğine Yıldıray KOÇARSLAN atanmıştır.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.