ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Sri Lanka- Colombo Kuzey Limanı Geliştirme Projesi için Fizibilite Çalışması- Danışmanlık Hizmetleri İşi - Sri Lanka- Feasibility Study for Colombo North Port Development Project- Consulting Services ihalesine ilişkin bilgiler https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=082BC22DDEE684DEF302B92EB6ECE19BA1F0D7E7D75FBE2BC5136BD8DF57DEB6&fromDER=Y&refresh_csrn=true dresinde yer almaktadır.    
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaria-Vratsa: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Vratsa: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110867-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.2. Bulgaristan-Sofya: Mühendislik tasarım hizmetleri - Bulgaria-Sofia: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110774-2018:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.3. Çek Cumhuriyeti-České Budějovice: Mimarlık, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-České Budějovice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117590-2018:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.4. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mimarlık, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Hradec Králové: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117586-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.5. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri - Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117409-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.6. Litvanya-Kaunas: Mühendislik tasarım hizmetleri - Lithuania-Kaunas: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117402-2018:TEXT:EN:HTML&src=0                 
2.7. Litvanya-Kėdainiai: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Kėdainiai: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115255-2018:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.8. Polonya-Varşova: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Warsaw: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118243-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.9. Polonya-Jeleśnia: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Jeleśnia: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117595-2018:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.10. Polonya-Człopa: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Człopa: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117509-2018:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.11. Polonya-Białystok: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Białystok: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117411-2018:TEXT:EN:HTML&src=0        .
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. 
3.1. Bosna Hersek (Tovira) Rudanka (Kostajnica) Kavşağı ve mevcut Banja Luka-Doboj otoyoluna bağlantı sağlanması işi- Tasarım ve İnşaat İşlerinin Kontrollüğü- Bosnia and Herzegovina -Johovac (Tovira) to Interchange Rudanka (Kostajnica) and to provide connection to the existing Banja Luka-Doboj motorway- Supervision of Design and Construction Works 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395272109162&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
3.2. Ukrayna: Kharkiv Metro Genişletme Projesi-  Ukraine: Kharkiv Metro Extension Project
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180209c.html 
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Elazığ (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 06.04.2018) ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3512 adresinde yer almaktadır.
5. AKATED- Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından 29-31 Mart 2018 tarihlerinde 4. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu  İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir. TürkMMMB üyelerine forum kayıt ücreti üzerinden %20 indirim sağlanacak olan etkinliğe ait detaylı bilgi https://www.waterlossforum.org/ adresinde yer almaktadır.      
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan iletilen etkinliğe ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazbir ve Elder’in destekleriyle gerçekleşmekte olan, Birleşik Krallık’ın ülke partneri olduğu “6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı” 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt www.icsgistanbul.com adresinde yer almaktadır. 
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
7.1. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
7.2. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
7.3. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
8.1. Kuveyt Doğrudan Yatırım ve Tanıtım Ajansı (Kuwait Direct Investment Promotion Authority - KDIPA) tarafından 20-21 Mart 2018 tarihlerinde Kuveyt'te “Kuveyt Yatırım Forumu” düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin https://kif.kdipa.gov.kw/register/ adresinden kayıt yapmaları istenmektedir.
8.2. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı doküman www.tmmmb.org.tr//images/Duyurular/YollananDosya1.pdf adresinde yer almaktadır.
9. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana destekleyicisi olduğu, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER – www.komurder.org) tarafından organize edilen “Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı” (www.cleancoalsummit.org) “Enerjide Bağımsız bir Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası” amacıyla 10-11 Nisan 2018’ de Pullman İstanbul Airport Hotel & Convention Center’ da ikinci kezgerçekleşecektir. Derneğimizin referansıyla katılım sağlanması durumunda üye firmalarımıza özel tüm iş ortaklığı modellerinde %15 oranında indirim yapılacağı belirtilen etkinliğe ait detaylı bilgi için:
Özge KIRLI: 0312 424 00 19 0534 088 8261 ozge@cleancoalsummit.org iletişim sağlanması istenmektedir.
10. TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından duyurulan TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir. Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Programda yer almak isteyen üyelerimizin başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkteki firma başvuru formunu 30 Nisan 2018  tarihine kadar doldurmaları istenmektedir. Program hakkında detaylı bilgiler, tanıtım videoları ve firma deneyimleri ise http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html adresinde yer almaktadır.
11. TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden duyurulan ‘The Investor Road Map Zambia 2018’ adlı Zambiya’daki yatırım fırsatlarına ilişkin bir çalışmanın, Boston Araştırma ve İstihbarat Grubu ile Zambiya Kalkınma Ajansı (ZDA) tarafından yayınlandığı belirtilmektedir. Bahse konu çalışmaya ilişkin detaylı bilgi https://issuu.com/bri-group/docs/zambia_2018_investors_road_map_web adresinde yer almaktadır.
12. TÜYAP-Tüm Fuarcılık Yapım tarafından düzenlenen “Konya Gayrimenkul Fuarı ve İnşaat Fuarı” 19- 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecektir. Fuara ilişkin detaylı bilgi http://konyagayrimenkulfuari.com/ adresinde yer almaktadır.
13. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Linkedln Hesabı: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Linkedln hesabı oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” hesabına katılmak isteyen üyelerimizin, www.linkedin.com/in/turkmmmb bağlantısından hesaba ulaşarak katılım sağlamaları beklenmektedir.