ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ergün ÜZÜCEK tarafından Birliğimize iletilen www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/DSI..Turkish_Co..pdf adresindeki yazıda, Irak Su Kaynakları Bakanlığı tarafından duyurulan “Süleymaniye - Derbendikhan Barajı güvenlik analizleri için müşavirlik hizmetleri - (Consulting Engineering Services for Analysis and Evaluation of entire Derbendikham Dam Safety in Sulaymanıyah Governorate)” ihalesine ilişkin duyurunun son başvuru tarihi 28.02.2018 olarak belirtilmiştir.
2.Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Azerbaycan- Demiryolu Geliştirme Projesi -Mühendislik ve İnşaat Kontrollüğü için Danışmanlık Hizmetleri İşi- Azerbaijan- Railway Development Projects- Consulting Services for Engineering and Construction Supervision ihalesine ilişkin bilgiler https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=C66228E110DD6BB9F018DD918677697271CE19023E5E3DB7599
E87D2B090ABD5&fromDER=Y&refresh_csrn=true
adresinde yer almaktadır.    
3.Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
3.1.
 Bulgaristan-Plovdiv: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Plovdiv: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71980-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.2. Bulgaristan'ın Velingrad: Mühendislik hizmetleri - Bulgaria-Velingrad: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67831-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.3. Çek Cumhuriyeti-Prag: İnşaat mühendisliği işleri için mühendislik tasarım hizmetleri - Czech Republic-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72710-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.4. Çek Cumhuriyeti-Pardubice: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71871-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.5. Litvanya-Šiauliai: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Šiauliai: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71861-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
3.6. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65508-2018:TEXT:EN:HTML&src=0              
3.7. Polonya Sosnowiec: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Sosnowiec: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72034-2018:TEXT:EN:HTML&src=0     
3.8. Poland-Katowice: Mimari tasarım hizmetleri - Poland-Katowice: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71934-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.9. Polonya-Łódź: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Łódź: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71888-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
3.10. Polonya-Szczecin: Mimari tasarım hizmetleri - Poland-Szczecin: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70683-2018:TEXT:EN:HTML&src=0        
3.11. Polonya-Warsaw: Binalar için mimarlık hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural services for buildings
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70025-2018:TEXT:EN:HTML&src=0      
3.12. Polonya: Lodz: Mühendislik hizmetleri - Poland-Łódź: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69884-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
3.13. Slovenya-Celje: İnşaat işleri düzenlemesi için mühendislik hizmetleri- Slovenia-Celje: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65462-2018:TEXT:EN:HTML&src=0     
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “Malatya-Pütürge Miryaylası Göleti ve Sulamaları Proje Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.03.2018)” ihalesine ait detay bilgi http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9194 adresinde yer almaktadır.
5. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan Ukrayna: Kharkiv Metro Genişletme Projesi-  Ukraine: Kharkiv Metro Extension Projectihalesine ilişkin bilgiler
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180209c.html adresinde yer almaktadır.      
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
6.1. V. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, 6-7 Mart’da Pullman İstanbul Airport Otel’de düzenlenecektir. Yeni nükleer enerji santrali projeleri, planları, ürünleri ve çözümlerinin tanıtılacağı organizasyon ile ilgili detaylı bilgiler www.nuclearpowerplantssummit.com adresinde yer almaktadır.
6.2. “II. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi”, 10-11 Nisan 2018’de Pullman İstanbul Airport Otel’de düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve kayıt  www.cleancoalsummit.org adresinde yer almaktadır.
6.3. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazbir ve Elder’in destekleriyle gerçekleşmekte olan, Birleşik Krallık’ın ülke partneri olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı” 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt www.icsgistanbul.com adresinde yer almaktadır. 
6.4. T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK ve ECOWAS-Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu arasındaki İşbirliği Anlaşması kapsamında; 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi’nde “Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’’ gerçekleştirilecektir. Etkinliğe ilişkin taslak program ve katılım koşulları www.tebforum.org web adresinde yer almakta olup; etkinlik katılım bedeli DEİK üyesi firmalar için 375 TL, DEİK üyesi olmayan firmalar için 475 TL olarak belirlenmiştir.
6.5. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 3 Şubat 2018 tarihinde imzaladığı “Özbekistan Cumhuriyeti’nde Turizm Alanının Geliştirilmesi Amacıyla Elverişli Koşulların Oluşturulmasına Yönelik Ek Tedbirlere İlişkin  Kararname”de, İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Özbekistan’a gerçekleştirecekleri seyahatlerde 30 gün süre ile vizeden muaf olacakları belirtilmektedir. Konuya ilişkin İngilizce haber metnine http://jahonnews.uz/en/politika/314/43585/ adresinden ulaşılabilmekte olup, bahsi geçen kararnamenin Rusça tam metni http://jahonnews.uz/ru/turizm/121/43574/ adresinde bulunmaktadır.
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
7.1. FIDIC Bölgesel Altyapı Konferansı 6 - 7 Mart 2018 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrinde gerçekleşecektir. 640 Euro olan kayıt bedelinin üyelerimize özel olarak 490 Euro olduğu Etkinliğe ait detay bilgi http://fidic.org/events/fidic-regional-infrastructure-conference-georgia-tbilisi-6-7-march-2018 adresinde yer almaktadır.
7.2. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
7.3. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
7.4. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
8.1. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı doküman www.tmmmb.org.tr//images/Duyurular/YollananDosya1.pdf adresinde yer almaktadır.
8.2. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıda 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki destek kalemlerinden yararlanmak isteyen firmaların, destek için sundukları evrakları 15 Mart 2018 tarihinden itibaren Bakanlığa e-imzalı olarak, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığa yapılacak standart türdeki KEP iletilerinde, Bakanlığın ön koşuluna uygun (e-imzalı olarak sunulacak dokümanlar pdf formatında hazırlanarak 5070’e göre e-imza ile imzalanmalı ve e-imzalı dokümanların dosya uzantıları .pdf veya .pdf.imz olması gerekmektedir) olarak hazırlanan e-imzalı dokümanların, EBYS üzerinde e-imza doğrulama (imzanın kime ait olduğu, ne zaman imzaladığı, e-imza anında geçerli bir sertifikası ile imzalanıp imzalanmadığı bilgilerini içerir) işlemine tabi tutulacağı bildirilmiştir. Böylece, Bakanlığın EBYS programı üzerinde iş akışına giren bu tür evraklar, iş akışı silsilesinde yer alan personeller tarafından e-imza doğrulama işlemine tabi tutulacak ve sonuçlar sistem üzerinde görüntülenebilecektir. Firmalar, 1 Nisan’a kadar hem yeni hem de eski yönteme göre (posta vb.) Bakanlığa başvuru yapabileceklerdir.  1 Nisan 2018 tarihi itibariyle ise sadece yukarıda belirtilen yöntemle yapılacak başvurular dikkate alınacaktır.
9. TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından duyurulan Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl 5. kez gerçekleştirilecektir. İnovaLİG 2017'de ulaşılan 971 başvuru sayısı ile Türkiye, IMP³rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başarmıştır. İnovaLİG ile Şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapramlı, inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda firmalarımızı yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edindiğimiz uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 10 Mart 2018 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2018’e ücretsiz olarak katılmaya davet etmekteyiz.
10. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
10.1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik