ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Moğolistan’da İnşaat İşleri için Kontrollük Hizmetleri İşi Construction Supervision services in the Mongolia ihalesine ilişkin detaylı bilgi https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=62AA74A4F86172FD29EA939F846A93F29BB7ABF9C122F94A37B0
D00AF3973D0A&fromDER=Y&refresh_csrn=true
adresinde yer almaktadır.    
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaristan-Lovech: Mimari tasarım hizmetleri - Bulgaria-Lovech: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13728-2018:TEXT:EN:HTML&src=0                 
2.2. Çek Cumhuriyeti-Ostrava: Açık alanlar için mimari hizmetler - Czech Republic-Ostrava: Architectural services for outdoor areas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18326-2018:TEXT:EN:HTML&src=0               
2.3. Çek Cumhuriyeti-Teplice: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Teplice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9264-2018:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.4. Lithuania-Klaipėda: Mühendislik tasarım hizmetleri - Lithuania-Klaipėda: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5084-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.5. Poland-Zielona Góra: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü - Poland-Zielona Góra: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19308-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.6. Polonya-Rzeszów: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü - Poland-Rzeszów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18458-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.7. Polonya-Ścinawa: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Ścinawa: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18454-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.8. Slovenya-Velenje: Mühendislik tasarım hizmetleri - Slovenia-Velenje: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11643-2018:TEXT:EN:HTML&src=0     

2.9. Slovenya-Grosuplje: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Slovenia-Grosuplje: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7240-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
2.10. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523305-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Adana Körkün Sulaması Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 24.01.2018)ihaleye ait detaylı bilgi http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9169  adresinde yer almaktadır.
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Sinop İl Özel İdaresi – Güzelkent ve Keş köyleri İmar Planına esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Hazırlanması Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 18.01.2018)  ihaleye ait detaylı bilgi http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3485  adresinde yer almaktadır.
5. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr-Mihalgazi ve (Nallıhan-Göynük)Ayr- Sarıcakaya İl Yolları Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita üretilmesi İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 31.01.2018)ihalesine ilişkin bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1510/%C4%B0LAN.docx  adresinde yer almaktadır. 6. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen Uluslararası BauZ! 2018 kongresi 24 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana İnşaat ve Enerji fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Avusturya, Çin, Kanada, Almanya ve İspanya’dan katılacak olan uzmanlar bilgilerini paylaşacak ve binaların yaşam döngüsünü ve şehirde yaşam konularını tartışacaklar. Her firmadan bir kişinin konaklama masraflarının Avusturya Ticaret Ofisi tarafından karşılanacağı bildirilmiştirEtkinliğe ait detaylı bilgi http://www.bauz.at/en/ adresinde yer almaktadır.
7. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen DEİK Küresel
Gazetesi Ocak 2018 https://www.deik.org.tr/uploads/kuresel-ocak-2018.pdf adresinde yer almaktadır.
8. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
8.1. FIDIC Webinar- "Kentsel Sürdürülebilirlik Yönetimi" (ISO 37101 Standard) etkinliği 22 Ocak 2018 Pazartesi günü, Orta Avrupa saati ile (Cenevre saati). 17: 30-18: 30 arasında düzenlenecektir. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için Jean FELIX (Tel: +33 6 69 75 62 38, E-mail: jd.felix@orange.fr) ile iletişim sağlanması istenilmektedir.
8.2. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
8.3. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
8.4. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
9. EFCA-Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu tarafından iletilen, Avrupa Teknik Müşavirlik sektörüne ilişkin 2017 sonbahar raporu http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/Report%20EFCA%20Barometer
_Autumn%202017.pdf
adresinde yer almaktadır.
10. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
10.1. Ekonomi Bakanlığı’na Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir yazıda; Kuveytli makamlarca Büyükelçiliğe yapılan bilgilendirmede, Kuveyt’te 13 Şubat 2018 tarihinde Irak’ın Yeniden İmarı ve Kalkınması etkinlikleri kapsamında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Irak Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Komisyonu, Dünya Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu işbirliğinde bir yatırım forumu düzenleneceği, forumda Irak’ın fizibilite çalışmaları ve lisansları hazır durumda bulunan 85 milyar dolar büyüklüğünde 60 projeyi yatırımcılara sunacağı belirtilmektedir. Büyükelçiliğimize iletilen bilgilendirme notu ilişikte gönderilmekte olup etkinliğe katılım ve konferans detaylarına http://kuwaitchamber.org.kw/KICRI/  bağlantısından ulaşılabilmektedir.
10.2. 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren işadamlarımızın Çin’de ile ticari vize konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, bu ülkede ticari faaliyette bulunan, bu ülkede gerçekleştirilen fuar, forum, seminer türü etkinliklere katılmak isteyen işadamlarının şikayetleri üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın girişimlerde bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde yer alan habere göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’den Çin’e yönelik yapılacak vize başvurularında online sisteme geçildiği, e-vize uygulamasına başlandığı ve M kodlu ticari vize başvurularında bir örneğinin www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/M_Tipi_Vize.pdf  adresinde yer alan uygulamanın başlatıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Çin’e yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde yapılmış olan değişiklikler ile ilgili Çin tarafında yayımlanmış İngilizce metnin bir örneği ekte sunulmakta olup, özetle M kodlu ticari vize temini için Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyeliklerini ispatlayanlardan ilave bir davet mektubu istenmeyeceği Çin’de bulunan bir firmadan davet mektubu temin etmelerinin yeterli olacağı bildirilmiştir.
10.3. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı doküman www.tmmmb.org.tr//images/Duyurular/YollananDosya1.pdf adresinde yer almaktadır.
10.4. Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyalet Hükümeti tarafından 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde eyaletin başkenti Lucknow’da “Uttar Pradesh Yatırımcılar Zirvesi" düzenleneceği belirtilerek anılan hükümet yetkililerince söz konusu zirve hakkında Hindistan'da mukim diplomatik temsilciliklere yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısına katılım sağlandığı ifade edilmektedir. Etkinliğe ilişkin bilgi notu http://www.upinvestorssummit.com adresinde yer almaktadır.
10.5. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıda 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki destek kalemlerinden yararlanmak isteyen firmaların, destek için sundukları evrakları 15 Mart 2018 tarihinden itibaren Bakanlığa e-imzalı olarak, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığa yapılacak standart türdeki KEP iletilerinde, Bakanlığın ön koşuluna uygun (e-imzalı olarak sunulacak dokümanlar pdf formatında hazırlanarak 5070’e göre e-imza ile imzalanmalı ve e-imzalı dokümanların dosya uzantıları .pdf veya .pdf.imz olması gerekmektedir) olarak hazırlanan e-imzalı dokümanların, EBYS üzerinde e-imza doğrulama (imzanın kime ait olduğu, ne zaman imzaladığı, e-imza anında geçerli bir sertifikası ile imzalanıp imzalanmadığı bilgilerini içerir) işlemine tabi tutulacağı bildirilmiştir. Böylece, Bakanlığın EBYS programı üzerinde iş akışına giren bu tür evraklar, iş akışı silsilesinde yer alan personeller tarafından e-imza doğrulama işlemine tabi tutulacak ve sonuçlar sistem üzerinde görüntülenebilecektir. Firmalar, 1 Nisan’a kadar hem yeni hem de eski yönteme göre (posta vb.) Bakanlığa başvuru yapabileceklerdir.  1 Nisan 2018 tarihi itibariyle ise sadece yukarıda belirtilen yöntemle yapılacak başvurular dikkate alınacaktır.