ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır.
1.1. (İhaleye ait bilgiler Fransızca olarak yayımlanmaktadır.) Fildişi Sahili - Danışmanlık Hizmetleri - Hidrolik tesisler, havalandırma ve hava kalitesi için kontrollük hizmetleri işi-  Services de consultants - Mission d’audit technique des installations hydraulique, aéraulique et de la qualité de l’air 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_-_Services_de_consultants_-_Mission_d%E2%80%99audit_technique_des_installations_hydraulique__a%C3%A9raulique_et_de_la_qualit%C3%A9_de_l%E2%80%99air.pdf       
1.2. Abidjan-Lagos Koridor Otobanının inşası için fizibilite ve mühendislik tasarımı kapsamında yol güvenliği kontrollük işi - Multinational - conducting road safety audit for the feasibility and engineering design study for the construction works of the Abidjan-Lagos Corridor Highway 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Nigeria_-_conducting_road_safety_audit_for_the_feasibility_and_engineering_design_study_for_the_construction_works_of_the_Abidjan-Lagos_Corridor_Highway_-_Study_on_the_Abidjan_%E2%80%93_Lagos_corridor_highway_development_project.pdf
2. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır.
2.1. Oudomxay İli Nam Beng ve Nam Oun Sulama Rehabilitasyon Alt Projeleri için İnşaat Kontrolluğu-            Construction Supervision for Nam Beng and Nam Oun Irrigation Rehabilitation Subprojects in Oudomxay Province
https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=2A50A009FC47519D57A4B884B86FC4EA18F3471AFCD22950A233DBF239B011EE&fromDER=
Y&refresh_csrn=true

2.2. Endonezya- Medan Optimizasyon Bölgesi’nde Kanalizasyon Sistemi Proje Yönetimi ve İnşaat Kontrolluğu İşi - Indonesia- Project Management and Construction Supervision for Sewerage System Medan Optimization Zone 10 and 11Açıklama: https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/cabo/images/swan/t.gif
https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=C9F808B0A43C5D6ED8A0C378BA1FDC3EC4CDBB3046ADA11B557D631D06C9B7A0&fromDER=
Y&refresh_csrn=true

3. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
3.1.
Bulgaristan-Sofya: İnşaat ile ilgili hizmetler - Bulgaria-Sofia: Construction-related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273014-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
3.2. Bulgaristan: Velingrad: Mühendislik tasarım hizmetleri - Bulgaria-Velingrad: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272284-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
3.3. Bulgaristan-Sofya: Fizibilite çalışması, danışmanlık hizmeti, analiz - Bulgaria-Sofia: Feasibility study, advisory service, analysis
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270713-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.4. Bulgaristan-Dospat: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Bulgaria-Dospat: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270160-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
3.5. Bulgaristan-Sliven: Yapısal mühendislik kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Sliven: Structural engineering consultancy services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263896-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
3.6. Çek Cumhuriyeti-Ostrava: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Ostrava: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272380-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
3.7. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272234-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
3.8. Litvanya-Kaunas: Mimari tasarım hizmetleri - Lithuania-Kaunas: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268161-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
3.9. Polonya-Halinów: İnşaat kontrollük hizmetleri - Poland-Halinów: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269029-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
3.10. Polonya-Kielce: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Poland-Kielce: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268700-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
4.1. 22 Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 7 Kısım hizmet alımı (İhale Tarihi: 31.07.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8915   
4.2. Konya İli Taşkın Kontrolü 13 Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi Hizmet Alımı  (İhale Tarihi: 10.08.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8929   
4.3. Konya İli Taşkın Kontrolü 12 Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi Hizmet Alımı  (İhale Tarihi: 10.08.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8928    
4.4. DSİ 4 Bölge Taşkın Kontrolü 10 Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi Hizmet Alımı  (İhale Tarihi: 10.08.2017 )  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8927     
5. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. Sancak (Bingöl) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.08.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3333  
5.2. Cide (Kastamonu) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 08.08.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3332
5.3. Ardeşen (Rize) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3310    
5.4. Çavuşlu (Giresun) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 18.07.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3309   
6. DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) ve Endonezya Bayındırlık Bakanlığı ortak organizasyonunda 23-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Endonezya, Bali’deDispute Board International Conference” etkinliği düzenlenecektir. Kayıt ve detay bilgi http://www.cvent.com/d/l5qsv1 adresinde yer almaktadır.
7. Hydropower Development 2017 Konferansı, 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilecektir. Konferansa ait detaylı bilgi http://www.wplgroup.com/aci/event/hydropower-development-europe/ adresinde yer almaktadır.    
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
8.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
8.2.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
9. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir    

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.