ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Çek Cumhuriyeti-Prag: İnşaat mühendisliği işleri için mühendislik tasarım hizmetleri - Czech Republic-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403623-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.2. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri - Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402998-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.3. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400629-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
1.4. Çek Cumhuriyeti-Husinec-Řež: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Czech Republic-Husinec-Řež: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398492-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.5. Çek Cumhuriyeti-Ostrava: Mühendislik tasarım hizmetleri - Czech Republic-Ostrava: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396002-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
1.6. Litvanya-Vilnius: İnşaat işleri kontrollüğü - Lithuania-Vilnius: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405790-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.7. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396306-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.8. Polonya: Lodz: Mühendislik hizmetleri - Poland-Łódź: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405151-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
1.9. Polonya-Katowice: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Katowice: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405085-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                   
1.10. Polonya Kielce: Mühendislik hizmetleri - Poland-Kielce: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405049-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.11. Polonya-Łódź: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetler- Poland-Łódź: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404938-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.12. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398496-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
1.13. Slovenya-Krško: Mühendislik hizmetleri- Slovenia-Krško: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396905-2017:TEXT:EN:HTML&src=0                    
2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
2.1. Elazığ Arıcak Merkez Deştek Sulaması Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 01.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9027
2.2. Bünyan-Sarıoğlan Sulaması Müşavirlik Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 02.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9052
2.3. 06 Bölge Müdürlüğü Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 4 Kısım hizmet alımı (İhale Tarihi: 02.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9053
2.4. 06 Bölge Müdürlüğü Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 5 Kısım hizmet alımı (İhale Tarihi: 02.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9054
3. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Ulukışla (Niğde) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 26.10.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3415
3.2. Söke (Aydın) Kanalizasyon Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 27.10.2017)

http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3418
3.3. Erenler (Sakarya) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik  Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 30.10.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3419
4. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen Uluslararası BauZ! 2018 kongresi 24 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana İnşaat ve Enerji fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Avusturya, Çin, Kanada, Almanya ve İspanya’dan katılacak olan uzmanlar bilgilerini paylaşacak ve binaların yaşam döngüsünü ve şehirde yaşam konularını tartışacaklar. Her firmadan bir kişinin konaklama masraflarının Avusturya Ticaret Ofisi tarafından karşılanacağı bildirilmiştir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://www.bauz.at/en/ adresinde yer almaktadır.
5. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliğe ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonundan (NIPC) Abuja Ticaret Müşavirliğimize iletilen yazıda, Minna (Nijer Eyaleti) ile Abuja Uluslararası Havaalanı arasında hafif raylı sistem inşa edilmek istendiği, bu kapsamda finansman temini dahil fayda / maliyet analizi, stratejiler, fonksiyonel gereksinimler, planlama, detaylı tasarım, proje yönetimi, inşaat yönetimi, araştırma, bakım ve operasyon, trafik simülasyonu alanlarında Nijer Eyalet Valiliği ile birlikte çalışacak ülkemizden bir müşavirlik firması ile irtibatlarının sağlanması talep edilmektedir. Duyuru ile ilgilenen üyelerimizin Abuja Ticaret Müşavirliği (Tel: 00 234 803 648 89 81, E-Posta: abuja@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri istenmektedir.
6. Fransa’nın Paris kentinde iki yılda bir düzenlenen, inşaat malzemeleri fuarı Mondial Du Batiment-Batimat, bu yıl 6-10 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin www.batimat.com adresinden BMV2TCSCG kodunu kullanarak ön kayıt yaptırılması istenilmektedir.
7. Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen 8. Uluslararası inşaatta kalite zirvesi 26 Ekim 2017 tarihinde Hilton Bomonti Otel/İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://imsad.org/zirve-online-kayit/ adresinde yer almaktadır.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.