ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Bulgaristan-Pleven: Mimari tasarım hizmetleri- Bulgaria-Pleven: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312878-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.2. Bulgaristan-Velingrad: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Velingrad: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310512-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.3. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317364-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317330-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.5. Çek Cumhuriyeti-Olomouc: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Olomouc: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317288-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
1.6. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Hradec Králové: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315156-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.7. Lithuania-Jonava: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Jonava: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317267-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
1.8. Lithuania-Klaipėda: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310667-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.9. Polonya-Krakow: Mimari tasarım hizmetleri- Poland-Krakow: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317370-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
1.10. Poland-Ciechanów: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü- Poland-Ciechanów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317237-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
1.11. Polonya-Varşova: Fizibilite çalışması, danışmanlık ve analiz hizmetleri - Poland-Warsaw: Feasibility study, advisory service, analysis
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317186-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.12. Polonya-Chełm: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Chełm: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317183-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan  “Kırgız Cumhuriyeti- Nookat Suyu Alt Projesi Fizibilite Etüdü- Danışmanlık Hizmetleri- Kyrgyz Republic- Nookat Water Sub-Project- Feasibility Study- Consultancy Services  ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-70138.html adresinde yer almaktadır.
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. 25 Bölge Müdürlüğü Taşkın Ve Rusubat Kontrolüne Yönelik 4 Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 24.08.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8964
3.2. Malatya-Battalgazi Şahnahan(A+B+C) Sulaması Rehabilitasyon Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 08.09.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8956
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Sinop (Merkez) İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Mikrobölgeleme Etüt Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 23.08.2017)  ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3357 adresinde yer almaktadır.  
5. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
5.1 “Partner Ülke Rusya” teması ile 86’ncı defa düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde  18 Ağustos 2017, Cuma günü Türkiye-Rusya İş Forumunun organize edilmesi planlanmaktadır. İş Forumu’na katılmak isteyen üyelerimizin en geç 14 Ağustos 2017, Pazartesi günü saat 18:00’a kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/438/8949 adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir. 
5.2. Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından 8 – 9 Ekim 2017 tarihlerinde Manama’ya bir heyet ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyaret kapsamında belirtilen tarihlerde Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de katılımları ile Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı ve ikili görüşmeler düzenlenecektir. Etkinliklere katılmak isteyen üyelerimizin 18 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/440/9195  adresinden kayıt yaptırmaları ve 800 ABD Doları katılım ücretini ödemeleri istenmektedir. 
6. YURTBAY Seramik tarafından düzenlenen “Doğadan Sanata Sen Tasarla 5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” yarışmasının son katılım tarihi 30.11.2017 olarak belirtilmiştir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://dogadansanatasentasarla.com/ adresinde yer almaktadır.
7. DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) ve Endonezya Bayındırlık Bakanlığı ortak organizasyonunda 23-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Endonezya, Bali’deDispute Board International Conference” etkinliği düzenlenecektir. Kayıt ve detay bilgi http://www.cvent.com/d/l5qsv1 adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
8.1. Azerbaycan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 6 bölgesinde milli su tedariki ve kanalizasyon programı” çerçevesinde Gedebey, Terter ve Gazah şehirlerinde atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, tedarik edilmesi ve montaj işi için ihale açıldığı ifade edilmektedir. İhale ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/YollananDosya2.pdf adresinde yer almaktadır.
8.2. Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Koridor 5C otoyolunun Poprikuse-Zenica Kuzey (Donja Gracanica) bölümünün Vranduk-Ponirak alt bölümüne ilişkin olarak 18/07/2017 tarihinde ilan edilen; 5,3 km uzunluğundaki mezkur alt bölümün OFID (OPEC Fund for International Development) kredisi kapsamında 24 aylık inşaat süreci çerçevesinde ihale edilmesine karar verildiği, 18/09/2017, yerel saatle 12:00’a kadar ihale tekliflerini anılan İdare’ye iletebilecekleri bilgilerine yer verilmektedir. ihaleye ait detay bilgi http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob151.pdf adresinde yer almaktadır. Anılan projeye yönelik olarak ayrıca, mezkur İdare tarafından 18/07/2017 tarihinde “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmet Alımı Niyet Beyanı Daveti” ilan edilmiş olup, aday müşavirlik firmalarının 04/09/2017 yerel saatle 11:00’a kadar beyanlarını anılan İdare’ye iletebilecekleri bildirilmiştir. Söz konusu beyan daveti http://www.jpautoceste.gmapa.ba/images/ob150.pdf adresinde yer almaktadır.
8.3.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
9. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.
10. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.   
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.