ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Batı Bengal’de İçmesuyu İyileştirme Projesinde Tasarım ve İnşaat Kontrollüğü İşi – West Bengal Drinking Water Sector Improvement Projects Design and Construction Supervision ” ihalesine
ilişkin bilgiler
 https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=7128D30F89A4FF53212231AB844902B40E0F58E919B76306DC0BE3
CB3C962893&fromDER=Y&refresh_csrn=true
adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaristan-Dospat: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Bulgaria-Dospat: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449117-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.2. Bulgaristan-Yambol: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Yambol: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445017-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.3. Bulgaristan'ın Velingrad: Mühendislik hizmetleri- Bulgaria-Velingrad: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444911-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.4. Çek Cumhuriyeti-Liberec: Mühendislik tasarım hizmetleri- Czech Republic-Liberec: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449081-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
2.5. Polonya-Poznań: İnşaat işlerinin kontrollüğü- Poland-Poznań: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449353-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.6. Polonya-Rzeszów: İnşaat işlerinin kontrollüğü - Poland-Rzeszów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449349-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
2.7. Slovenya-Krško: Mühendislik hizmetleri- Slovenia-Krško: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450105-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.8. Slovenya-Kranj: Şehir planlama ve peyzaj mimarlık hizmetleri- Slovenia-Kranj: Urban planning and landscape architectural services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449305-2017:TEXT:EN:HTML&src=0               
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Malatya Doğanşehir Polat Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 24.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9106
3.2. Antalya Kumluca Kömürocağı Göleti Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 28.11.2017) 
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9095    
3.3. Antalya Gündoğmuş Köprülü Göleti Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 28.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9094   
3.4. Malatya Medik-Yazıhan Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 30.11.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9105    
3.5. Antalya Gölet ve Sulamaları 9 Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 30.11.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9111
4. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından yayımlanan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Ukrayna: UkSATSE - ATM / CNS Altyapı Modernizasyonu Planı Analizi- Ukraine, UkSATSE – Analysis of ATM/CNS Infrastructure Modernisation Plan
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-34906.html       
4.2. Tacikistan: Qairokkum Hidroelektrik Rehabilitasyon Projesi-FIDIC Mühendisi - Tajikistan: Qairokkum Hydropower Rehabilitation Project-FIDIC Engineer                           
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn71175.html
5. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. İshakçelebi (Manisa) İçmesuyu Paön Çalışmaları, İsale, Depo Şebeke Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 16.11.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3458
5.2. Iğdır Merkez İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.11.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3440
6. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Siverek-Çermik (KM:0+000-50+682,89) ve (Siverek-Çermik) Ayr-Adıyaman (KM:0+000 - 19+011,71) İl Yoluna ait Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 16.11.2017)ihalesine ilişkin bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1478/%C4%B0LAN.docx adresinde yer almaktadır.         
7. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen Uluslararası BauZ! 2018 kongresi 24 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana İnşaat ve Enerji fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Avusturya, Çin, Kanada, Almanya ve İspanya’dan katılacak olan uzmanlar bilgilerini paylaşacak ve binaların yaşam döngüsünü ve şehirde yaşam konularını tartışacaklar. Her firmadan bir kişinin konaklama masraflarının Avusturya Ticaret Ofisi tarafından karşılanacağı bildirilmiştirEtkinliğe ait detaylı bilgi http://www.bauz.at/en/ adresinde yer almaktadır.
8. İNTES- Türkiye İnşaat Sanayiciler İşveren Sendikası tarafından iletilen “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ” 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun da İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmaktadır. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeleri ve çalışma hayatına etkilerini değerlendirmek üzere Ankara da gerçekleştirmiş olan Konferansın ikincisi 17 Kasım 2017 Cuma günü İstanbul’da yapılacaktır. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 16 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar intes@intes.org.tr adresine isim bildirimi yapmaları istenmektedir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.