ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
1.1.  Çad - Danışmanlık Hizmetleri - Lise Guelkol (Moundou) inşaatı için teknik ve mimari çalışma hizmetleri işi (Doküman Fransızca olarak hazırlanmıştır)- Tchad - Services de consultants - Réalisation l’Etude technique et architecturale pour la construction du Lycée de Guelkol (Moundou), du Lycée Communal de Pala et du Lycée féminin de Sarh
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Tchad_-_Services_de_consultants_-_R%C3%A9alisation_l%E2%80%99Etude_technique_et_architecturale_pour_la_construction_du_Lyc%C3%A9e_de_Guelkol.pdf
1.2. Somaliland - Su Altyapısı Rehabilitasyonu İşi- Somaliland - Water infrastructure Rehabilitation
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/SPN_-_Somaliland_-_Water_infrastructure_Rehabilitation.pdf
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Şumnu: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Shumen: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90011-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
2.2. Bulgaristan-Dobrich: Şantiyelerde kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Dobrich: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90007-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.3. Bulgaristan-Şumnu: Şantiyelerde kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Shumen: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89993-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.4. Bulgaristan-Pomorie: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Pomorie: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89845-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.5. Litvanya-Kupiškis: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Lithuania-Kupiškis: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81468-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.6. Makedonya- Skopje: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Macedonia-Skopje: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87425-2017:TEXT:EN:HTML&src=0 
2.7. Polonya-Supraśl: Mimari tasarım hizmetleri- Poland-Supraśl: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89984-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.8. Polonya Białystok: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Białystok: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89950-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.9. Polonya-Koszalin: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Koszalin: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89878-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.10. Polonya-Rzeszów: Mimari tasarım hizmetleri- Poland-Rzeszów: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89873-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.11. Slovenya-Celje: Mühendislik tasarım ve yapı hizmetleri- Slovenia-Celje: Consultative engineering and construction services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78605-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
3. EBRD-European Bank for Reconstruction and Development tarafından duyurulan “Sırbistan’da Atıksu Toplama ve Arıtma Projesi Hazırlaması İşi- Danışmanlık Hizmetleri- Wastewater Collection and Treatment Project  Preparation- Consultancy services ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-67331c.html adresinde yer almaktadır.
4. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Beypazarı-Karaşar İl Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 03.04.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1365/%C4%B0LAN.docx    
4.2. Gerede-Dörtdivan İl Yolu (Km: 0+000-14+714,03) Etüt ve Proje Danışmanlık İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 04.04.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1360/%C4%B0LAN.docx
5. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen “Pasif Ev Konferansı28 – 29 Nisan 2017 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecektir. İki gün boyunca pasif ev yapımı hakkında tüm güncel bilgilerin ve gelecekteki gelişmelerin tanıtılacağı konferans kapsamında ayrıca 24 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında workshop, kurslar ve geziler düzenlenecektir.  Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin www.passivehouseconference.org adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.
6. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
6.1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
6.2. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
6.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Serkan KELEŞER atanmıştır.


Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.