ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Sierra Leone - Danışmanlık Hizmeti - Proje Yönetimi ve Mühendislik Kontrollük Hizmetleri, Bo / Kenema Dağıtım Sisteminin Rehabilitasyonu -  Sierra Leone - Consulting Service - Project Management and Engineering Supervision Services, Rehabilitation and Extension of Bo/Kenema Distribution System ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_Sierra_Leone_-_Consulting_Service_-_Project_Management_and_Engineering_Supervision_Services__Rehabilitation_and_Extension_of_Bo-Kenema_Distribution_System.pdf  adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Kırcaali: İnşaat kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Kardzhali: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219612-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.2. Bulgaristan-Vidin: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Vidin: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219482-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.3. Bulgaristan-Plovdiv: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Plovdiv: Construction-site supervision services          
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217393-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219604-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.5. Çek Cumhuriyeti-Znojmo: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Znojmo: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217286-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.6. Litvanya-Kaunas: Mühendislik tasarım hizmetleri - Lithuania-Kaunas: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220598-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.7. Litvanya-Vilnius: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220427-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.8. Litvanya-Klaipėda: İnşaat kontrollük hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216308-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.9. Litvanya-Švenčionys: Mimarlık ve ilgili hizmetler- Lithuania-Švenčionys: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214079-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
2.10. Lithuania-Vilnius: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213992-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.11. Litvanya-Panevėžys: Mimarlık, mühendislik ve yapı hizmetleri- Lithuania-Panevėžys: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211126-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.12. Litvanya Telšiai: İnşaat kontrollük hizmetleri- Lithuania-Telšiai: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211121-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.13. Polonya: Varşova: İnşaat işlerinin denetimi- Poland-Warsaw: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220109-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
3.1. Bünyan-Sarıoğlan Sulaması Müşavirlik Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 15.06.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8818  
3.2. Bünyan-Elbaşı Karadayı Sulaması Müşavirlik Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 15.06.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8817   
3.3. DSİ 12 Bölge Müdürlüğü Sulama İşleri (KSİ) Müşavirlik Hizmet Alımları 1 Grup İşi danışmanlık hizmeti işi  (İhale Tarihi: 16.06.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8819    
3.4. DSİ 12 Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma Müşavirlik Hizmet Alımları 1 Grup danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 19.06.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8815  
3.5. 02 Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 7 Kısım Planlama ve Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi   (İhale Tarihi: 04.07.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8833   
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Ahmetbey (Kırklareli) Belediyesi İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 15.06.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3272    
4.2. Şırnak (Merkez) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 16.06.2017)
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3273   
4.3. Köprübaşı (Manisa) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 21.06.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3284     
4.4. Altunhisar (Niğde) Belediyesi İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 04.07.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3290
4.5. Yalnızbağ (Erzincan) Belediyesi İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 05.07.2017) 
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3288     
5. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. Sorgun Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 22.06.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1421/%C4%B0LAN.docx
5.2. Gürün-Darende Devlet Yolu (Yazıköy-Darende Varıyantı) Etüt ve Proje Danışmanlık İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 06.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1423/%C4%B0LAN.docx  
5.3. Birecik Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık İşi hizmet alımı (İhale Tarihi: 07.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1424/%C4%B0LAN.docx
5.4. Mercan-Çat İl Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita üretilmesi işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 11.07.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1426/%C4%B0LAN.docx
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu bağlamda, etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/411 bağlantısında yer alan anket formunu 14 Haziran 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurması istenmektedir.
7. EFCA 2017 Konferansı, 1-3 Haziran 2017 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilmiştir.  Konferans’ta EFCAYönetim Kurulu’na üç yıllık yeni dönem için Kevin Rudden Başkan olarak seçilmiştir. Rudden yaptığı konuşmada, faaliyetlerini, EFCA üyelerinin küresel pazar için rekabet edebilirliğini sağlamaya elverişli bir iş ortamının geliştirilmesi üzerine yoğunlaştıracağını söylemiştir. Rudden’a ait detaylı bilgi http://www.efcanet.org/News/Detail.aspx?id=3499 adresinde yer almaktadır. Ayrıca Konferans’ta EFCA Genç Profesyoneller (Young Professionals – YP 2017) yarışması sonuçları da açıklanmıştır. İrlanda’dan Paul DOHERTY’nin birinci olduğu EFCA Genç Profesyoneller yarışmasına ait detay bilgi http://www.efcanet.org/YPs.aspx adresinde yer almaktadır.
Konferans kapsamında ayrıca üye ülkelere ilişkin 6 aylık bilgiler içeren EFCA Raporu da yayımlanmıştır. Rapor http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/Barometer%20Report_Spring%202017.pdf  adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
8.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
8.2. 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu’nun ‘Asya Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin Desteklenmesi’ temasıyla düzenleneceği kaydedilmektedir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://bcmongolia.org/events/read/2nd-annual-bcm-summit-june-19-20-2017 adresinde yer almaktadır.
9. TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bildirildiği üzere 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’ne yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup başkent Darüsselam şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Azami 15 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin en geç 21 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/83jcip adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları istenmektedir.
10. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’ın erken kayıt işlemi 30 Haziran 2017 tarihine kadar http://fidic2017.org/en/registration adresinden gerçekleştirilecektir.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.