ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1. Bulgaristan-Pleven: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Pleven: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60999-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.2. Bulgaristan-Pleven: Yapısal Mühendislik danışmanlık hizmetleri - Bulgaria-Pleven: Structural engineering consultancy services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58852-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.3. Bulgaristan-s. Lesichovo: Mühendislik hizmetleri - Bulgaria-s. Lesichovo: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58824-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.4. Bulgaristan-Vidin: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Vidin: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56802-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.5. Bulgaristan-Lom: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri  - Bulgaria-Lom: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48879-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.6. Çek Cumhuriyeti-Plzeň: Binalar için mimari hizmetler - Czech Republic-Plzeň: Architectural services for buildings
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61859-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.7. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri - Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61216-2018:TEXT:EN:HTML&src=0    
1.8. Çek Cumhuriyeti-Průhonice: Mimari ve ilgili hizmetler - Czech Republic-Průhonice: Architectural and related services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60545-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  
1.9. Lithuania-Vilnius: Mühendislik tasarım hizmetleri  - Lithuania-Vilnius: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61833-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
1.10. Litvanya-Vilnius: İnşaat kontrollük hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57565-2018:TEXT:EN:HTML&src=0       
2. Darüsselam Büyükelçiliği tarafından iletilen Tanzanya Hükümeti Songea ve Musoma havalimanlarının rehabilitasyonu için alınacak müşavirlik hizmetleri ihalelerine ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/18SayiliYaziHavalimani_Ihaleleri.pdf adresinde yer almaktadır.
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “Malatya-Pütürge Miryaylası Göleti ve Sulamaları Proje Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 07.03.2018) ihaleye ait detaylı bilgi http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9194 adresinde yer almaktadır.
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan “Saruhanlı (Manisa) Mahallesi ile Soma (Manisa) Mahallesi İçmesuyu Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 15.02.2018) ihalesine ilişkin bilgiler http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3494 adresinde yer almaktadır.
5. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
5.1. T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK ve ECOWAS-Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu arasındaki İşbirliği Anlaşması kapsamında; 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi’nde “Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’’ gerçekleştirilecektir. Etkinliğe ilişkin taslak program ve katılım koşulları www.tebforum.org web adresinde yer almakta olup; etkinlik katılım bedeli DEİK üyesi firmalar için 375 TL, DEİK üyesi olmayan firmalar için 475 TL olarak belirlenmiştir.
5.2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 3 Şubat 2018 tarihinde imzaladığı “Özbekistan Cumhuriyeti’nde Turizm Alanının Geliştirilmesi Amacıyla Elverişli Koşulların Oluşturulmasına Yönelik Ek Tedbirlere İlişkin  Kararname”de, İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Özbekistan’a gerçekleştirecekleri seyahatlerde 30 gün süre ile vizeden muaf olacakları belirtilmektedir. Konuya ilişkin İngilizce haber metnine http://jahonnews.uz/en/politika/314/43585/ adresinden ulaşılabilmekte olup, bahsi geçen kararnamenin Rusça tam metni http://jahonnews.uz/ru/turizm/121/43574/ adresinde bulunmaktadır.
5.3. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreterliği görevine Sayın Caner Çolak atanmıştır.
6. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
6.1. FIDIC Bölgesel Altyapı Konferansı 6 - 7 Mart 2018 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrinde gerçekleşecektir. 640 Euro olan kayıt bedelinin üyelerimize özel olarak 490 Euro olduğu Etkinliğe ait detay bilgi http://fidic.org/events/fidic-regional-infrastructure-conference-georgia-tbilisi-6-7-march-2018 adresinde yer almaktadır.
6.2. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
6.3. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
6.4. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
7. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
7.1.  Kuveyt’te 13-14 Şubat 2018 tarihlerinde Irak’ın Yeniden İmarı ve Kalkınması etkinlikleri kapsamında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Irak Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Komisyonu, Dünya Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu işbirliğinde bir yatırım forumu düzenleneceği, forumda Irak’ın fizibilite çalışmaları ve lisansları hazır durumda bulunan 85 milyar dolar büyüklüğünde 60 projeyi yatırımcılara sunacağı belirtilmektedir. Projelere ait detaylı bilgi http://kuwaitchamber.org.kw/KICRI/resources/Projects_Iraq_e.pdf adresinde yer almaktadır.
7.2. 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren işadamlarımızın Çin’de ile ticari vize konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, bu ülkede ticari faaliyette bulunan, bu ülkede gerçekleştirilen fuar, forum, seminer türü etkinliklere katılmak isteyen işadamlarının şikayetleri üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın girişimlerde bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde yer alan habere göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’den Çin’e yönelik yapılacak vize başvurularında online sisteme geçildiği, e-vize uygulamasına başlandığı ve M kodlu ticari vize başvurularında bir örneğinin www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/M_Tipi_Vize.pdf  adresinde yer alan uygulamanın başlatıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Çin’e yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde yapılmış olan değişiklikler ile ilgili Çin tarafında yayımlanmış İngilizce metnin bir örneği ekte sunulmakta olup, özetle M kodlu ticari vize temini için Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyeliklerini ispatlayanlardan ilave bir davet mektubu istenmeyeceği Çin’de bulunan bir firmadan davet mektubu temin etmelerinin yeterli olacağı bildirilmiştir.
7.3. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı doküman www.tmmmb.org.tr//images/Duyurular/YollananDosya1.pdf adresinde yer almaktadır.
7.4. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıda 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki destek kalemlerinden yararlanmak isteyen firmaların, destek için sundukları evrakları 15 Mart 2018 tarihinden itibaren Bakanlığa e-imzalı olarak, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığa yapılacak standart türdeki KEP iletilerinde, Bakanlığın ön koşuluna uygun (e-imzalı olarak sunulacak dokümanlar pdf formatında hazırlanarak 5070’e göre e-imza ile imzalanmalı ve e-imzalı dokümanların dosya uzantıları .pdf veya .pdf.imz olması gerekmektedir) olarak hazırlanan e-imzalı dokümanların, EBYS üzerinde e-imza doğrulama (imzanın kime ait olduğu, ne zaman imzaladığı, e-imza anında geçerli bir sertifikası ile imzalanıp imzalanmadığı bilgilerini içerir) işlemine tabi tutulacağı bildirilmiştir. Böylece, Bakanlığın EBYS programı üzerinde iş akışına giren bu tür evraklar, iş akışı silsilesinde yer alan personeller tarafından e-imza doğrulama işlemine tabi tutulacak ve sonuçlar sistem üzerinde görüntülenebilecektir. Firmalar, 1 Nisan’a kadar hem yeni hem de eski yönteme göre (posta vb.) Bakanlığa başvuru yapabileceklerdir.  1 Nisan 2018 tarihi itibariyle ise sadece yukarıda belirtilen yöntemle yapılacak başvurular dikkate alınacaktır.
7.5. Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda Fas’ta uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas hükümetinin 12.01.2018 tarihinde yaptığı açıklama kapsamında 15.01.2018 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmiştir. Normalde %+0.3 ile %-0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi’nin 15.01.2018 tarihinden itibaren %+2.5 ile %-2.5 dalgalanmasına izin verileceği iletilmiştir.
8. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
8.1. Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ