ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler1. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
1.1.
Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261171-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.2. Çek Cumhuriyeti-Hradec Králové: Mühendislik hizmetleri- Czech Republic-Hradec Králové: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256871-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
1.3. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri- Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256759-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.4. Çek Cumhuriyeti-Prag: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256698-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
1.5. Litvanya-Vilnius: Mühendislik ve inşaat kontrollüğü hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Consultative engineering and construction services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251118-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.6. Makedonya Cumhuriyeti-Üsküp: Mimari, inşaat, mühendislik kontrollük hizmetleri- Macedonia-Skopje: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262775-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
1.7. Makedonya Cumhuriyeti-Üsküp: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Macedonia-Skopje: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241793-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
1.8. Polonya Bydgoszcz: Mühendislik hizmetleri- Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262761-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
1.9. Polonya-Rzeszów: İnşaat işleri kontrollüğü- Poland-Rzeszów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261514-2017:TEXT:EN:HTML&src=0     
1.10. Polonya-Warsaw: Binalar için mimarlık hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural services for buildings
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261501-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
1.11. Polonya Bardo: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Bardo: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261199-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Sivas Altınyayla Kızılhöyük Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi (İhale Tarihi: 12.07.2017)  ihalesi ile ilgili bilgiler http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8894  adresinde yer almaktadır.    
3. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Alaplı (Zonguldak) İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 12.07.2017) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3326     
3.2. Kurşunlu (Çankırı) İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 24.07.2017) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3327     
4. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “Elazığ-Diyarbakır-9..Bl. Hd Devlet Yoluna ait Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretimi Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 28.07.2017) ihalesi ile ilgili bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1441/ilan.docx adresinde yer almaktadır.      
5. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletildiği üzere, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin eşbaşkanlığında 19-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleştirilecek Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Üçüncü Dönem Toplantısı vesilesi ile DEİK ve Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA) işbirliğinde 21 Temmuz 2017, Cuma günü başkent Tunus’ta Tunus-Türkiye Yatırım ve İş Forumu gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 12 Temmuz 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/424/9052 adresinden kayıt yaptırmaları ve ödemeye ilişkin dekontu DEİK’e (Saadet Gülmez, E-posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 61) iletmeleri istenmektedir
6. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
6.1. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı ile Irak Petrol Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan duyuruya atfen, 2007 tarihli ve 64 sayılı Rafineri Yatırımları Kanunu kapsamında Divaniye ve Anbar Vilayetlerinde her biri günlük 70.000 varil kapasiteli iki petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Doküman teslim tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirtildiği ihaleye ait detay bilgi http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=832 adresinde yer almaktadır.
6.2.  Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi tarafından Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile Koridor 5C otoyolunun Pocitelj-Bijaca bölümünün Pocitelj-Zvirovici alt bölümüne ilişkin olarak ilan edilen "Proje Uygulama Birimi Teknik Desteğine Yönelik Müşavirlik Hizmeti” ve “Denetim İşleri Müşavirlik Hizmeti” ile ilgili ihaleye ait detay bilgi www.tmmmb.org.tr/images/Duyurular/ihale_bilgiler.pdf adresinde yer almaktadır.
7. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen “FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı” - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Konferans’a kayıt işlemleri  https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinden gerçekleştirilebilmektedir.
8. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
8.1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,
8.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, Banu ASLAN CAN atanmıştır.
8.3. Kalkınma Bakanlığı; Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık AYDIN atanmıştır.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.